VIDEO: Stovka hasičů bojuje s požárem na Korsice

Stovka hasičů na severu Korsiky už druhým dnem bojuje s mohutnými požáry. Na dvacet ohnisek zatím zničilo asi 600 hektarů půdy. Žádná vážná zranění ani škody na majetku živel nezpůsobil.

Související témata:
TN.cz/vem