Velké srovnání doprava

Volební priority: Strany chtějí nové dálnice i soukromníky na železnici

Výstavba dálnice - ilustrační foto
Zdroj: Profimedia
Téma:

Otevře se po volbách česká železniční síť soukromníkům, postaví Česko vysokorychlostní železniční tratě a na které dálnice se mohou motoristé těšit? Redakce TN.cz se ptala nejsilnějších stran na jejich programové priority v oblasti dopravy.

Redakce TN.cz se nejsilnějších politických stran ptala na jejich priority v různých oblastech, které české voliče nejvíce tíží. V prvním článku porovnáme, jaké priority mají kandidující strany v oblasti dopravy.

 

Jedním z dlouhodobě přetřásaných témat v oblasti dopravy je liberalizace železniční dopravy. Soukromí dopravci dlouhodobě tlačí na kraje a na ministerstvo dopravy, aby se provoz na dotovaných tratích soutěžil. Ministerstvo i kraje většinu vlaků objednávají od Českých drah. Ty se pochopitelně ztrátě monopolu brání.

 

Na tom, že by se měla železnice liberalizovat a tratě soutěžit, se shodne většina stran. Proti jsou jen komunisté. "KSČM považuje národního dopravce České dráhy za klíčového garanta zajištění dopravní služby na železnici. Dbát o dopravní obslužnost je povinnost státu," zdůrazňují komunisté, kteří zároveň uvedli, že k zajištění dopravní obslužnosti by zavedla jízdné zdarma pro žáky mladší 15 let a pro seniory nad 65 let.

 

"Liberalizace trhu by neměla být rozhodně plošná a nesmí diskriminovat národního dopravce, který garantuje dopravu jako veřejnou službu a spravuje i dopravní cesty. Soukromí dopravci na některých tratích by byli zvýhodněni, pokud by se tento aspekt náležitě nezohlednil," doplnili komunisté, proč liberalizaci nepodporují.

 

 

Před tzv. vyzobávání rozinek, tedy zabírání lukrativních tratí soukromými dopravci varují lidovci. "Je třeba si uvědomit, že železnice plní nejen významné národohospodářské funkce, ale další důležité strategické funkce např. v době obrany státu. Otevírání trhu nesmí být živelné, musí garantovat stabilitu v síťovosti obsluhy území, musí mít jasný řád a pravidla," uvedla KDU-ČSL s tím, že se ale ukázalo, že nástup soukromých dopravců vedl ke zlepšení komfortu pro zákazníky, a to i u Českých drah. Lidovci tak postupnou liberalizaci podporují.

 

"Jednoznačně podporujeme větší konkurenci v železniční dopravě, která přinese vyšší kvalitu služeb a nižší cenu pro zákazníka," uvedla ODS. Podle SPD "konkurence prospívá občanům, zvyšuje kvalitu a snižuje cenu". Pro liberalizaci se vyslovili také Starostové a nezávislí.

 

Podle TOP 09 je potřeba konkurenci povolit takovým způsobem, "aby nedocházelo ke konfliktům zájmů všech zúčastněných - cestujících, objednavatelů služeb a dopravců". Soutěže tak musí mít jasná pravidla a závazky musí být transparentní.

 

 

Pro větší transparentnost se vyslovili také Piráti, kteří by správu železniční sítě chtěli převést pod "transparentní organizace". Uznávají také, že stát musí podporovat i ztrátové tratě. Takto vynaložené prostředky "budou v podstatě investicí do podpory regionu a venkova," uvedli Piráti s tím, že větší soutěžení mezi dopravci taktéž podporují.

 

Zástupci ČSSD a hnutí ANO se ve stanovené lhůtě nevyjádřili.

 

Nové dálnice a přesun nákladní dopravy na železnici

Řidiče nejvíce zajímá, kdy se dostanou po dálnicích až k hranicím nebo kdy dálnice D1 nebude připomínat tankodrom, potažmo na ní motoristé nestráví hodiny v nekonečných kolonách. Na tom, že podporují co nejrychlejší výstavbu dálnic se shodnou všechny strany.

 

Podle STAN je prioritou "dobudování páteřního skeletu České republiky, tedy dálnic na západ a na jih republiky". Za svou prioritu označila páteřní dopravní infrastrukturu i KSČM.  "Problém je územní a projektová příprava a financování. KSČM je pro to, aby exekutiva věcně tuto prioritu podporovala," napsali komunisté, kde vidí problém. Chtějí také, aby železnice měla větší podíl na nákladní přepravě.

 

Podle ODS způsobili ministři za ANO v rozvoji infrastruktury stagnaci. "Klíčové jsou samozřejmě dálniční napojení krajských měst (D6, D3), severní alternativa k D1, tj. D35 včetně D43 a kvalitní spojení s okolními státy (dálniční propojení Brna s Vídní, ale i železniční koridory, např. rychlotrať na Drážďany).

 

 

TOP 09 dokonce mluví o "restartu dopravy v České republice". Každý rok chtějí uvést do provozu v průměru 70 km dálnic. "V železniční dopravě prosadí TOP 09 dobudování vysokorychlostních tratí, které přinesou kvalitní dopravní obslužnost celého území České republiky a kratší časovou dostupnost metropolí okolních států,"slibuje strana. Chce se také zasadit o výstavbu paralelní dráhy na Letišti Václava Havla.

 

"Kritizujeme nepromyšlené rušení železničních tratí bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne a absenci propočtu nákladů možných tratí v budoucnosti. Podporujeme lepší návaznost železniční a silniční dopravy, návaznost příměstských tratí a MHD. Podporujeme regionální tratě," napsali Piráti.

 

Co na vylosovaná čísla jednotlivých stran říká numeroložka se podívejte v reportáži:

 

Za špatný považuje stav české infrastruktury SPD, který kritizuje neexistenci strategické koncepce jejího řešení. Za nutnou považuje výstavbu vysokorychlostních tratí propojujících Prahu, Brno, Ostravu a zahraničí. Chce zvýšit podíl, který má železnice na nákladní dopravy. U dálnic akcentuje kontrolu kvality, ceny a rychlosti výstavby. Podporuje také vytvoření regionálních integrovaných dopravních systémů.

 

KDU-ČSL připomíná, že základní strategie vznikly v době, kdy byl ministrem dopravy lidovec Milan Šimonovský. Priority tak podle strany už jsou nastavené a neměly by se měnit podle toho, kdo je u moci. Debata má být vedena o to, jak výstavbu urychlit. "KDU-ČSL se zasazuje za legislativní opatření, zejména prosazení zákona o liniových stavbách, který by byl řešením," vidí recept lidovci.
 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve Full HD a bez reklam na Voyo.cz

vbo TN.cz