Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

ZNÁME VÝHERCE SOUTĚŽE o balíček pro děti od pana Křupky!

Kukuřičné křupky bez soli pro kojence a spoustu ovocných křupek pro děti a dospělé Vám přináší pan Křupka a jeho kamarádi.

Křupky pro děti již od 6. měsíce věku
Křupky bez přidané soli a dalších aditiv od značky REJ Víte, co jíte jsou určeny pro naše nejmenší děti, často si na nich pochutnají ale i dospělí. Křupky nejsou jen malou svačinkou, ale zabaví Vaše děti na cestách autem, v kočárku i doma. Kromě klasických křupek z kuřice nabízí pan Křupka i rýžové a pohankové. Novinkou jsou pohankové kroužky a mezi stále více oblíbené patří kukuřičné tyčky, které padnou přímo do malých dětských ručiček.Křupky s lyofilizovaným ovocem pro větší děti
Pan Křupka ale myslí i na odrostlejší děti a jejich rodiče. Jahodové křupky jsou ty nejoblíbenější, ale co takové pomerančové nebo banánové s čokoládou? Na těch si pochutná opravdu každý a nemohou chybět na žádné dětské párty. Nesmíme zapomenout ani na barevné kuličky s mixem ovocných příchutí a na arašídové, které obsahují méně tuku a soli oproti podobným výrobkům na trhu.Pan Křupka nabízí i zábavu pro děti

Navštivte stránky www.pankrupka.cz, kde najdete pro Vaše děti soutěže, online pexeso, omalovánky ke stažení a můžete si zde objednat i plyšového pana Křupku. Ve výhodném balíčku dostanete s hebkým plyšákem také omalovánky a pastelky.Zúčastněte se soutěže o balíček pan Křupky a další ceny!
Křupky REJ můžete zakoupit v HM Globus, Tesco, ve zdravých výživách nebo online supermarketech Rohlík.cz a Košík.cz. Kmpletní sortiment české společnosti REJ objednávejte přímo na eshopu www.rejfood.cz

Soutěž o balíček pana Křupky (plyšák, omalovánky, pastelky, samolepky a všechny druhy křupek v celkové hodnotě 500 Kč):

Které křupky zn. REJ v nabídce nenajdete?
a) Vanilkové
b) Pomerančové
c) Malinové

VÝHERCI JSOU: 

Jan Šebek
Praha 4

Lenka Barnišinová
Havířov - Město

Anežka Bělková
Kojetín

Alena Potužníková
Žatec

František Kamenický
Býšť

Marek Peša
Skalice

-----------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
internetové soutěže portálu TN.cz o dárkové balíčky pana Křupky
___________________________________________________________________________________
1. Vyhlašovatelem soutěže o dárkové balíčky pana Křupky (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost Rej s.r.o., která poskytuje ceny pro výherce Soutěže.
2. Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže, spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám, za předpokladu, že mají přístup k relevantním informacím spojeným se Soutěží.
3. Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena dne 11. 2. 2019 na internetových stránkách tn.nova.cz, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu soutez@tn.cz nejpozději do 17. 2. 2019. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „PAN KŘUPKA“ a v textu zprávy kromě odpovědí na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat tyto údaje, nebudou do Soutěže zařazeny. Kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty spolupořadateli Soutěže pro účely zaslání ceny.
4. Každý soutěžící může do Soutěže zaslat pouze jeden (1) e-mail s odpovědí na soutěžní otázku. Porušení tohoto pravidla je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.
5. Ze všech soutěžících, kteří správně zodpovědí soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude po skončení Soutěže vylosováno šest (6) výherců, z nichž každý získá dárkový balíček pana Křupky obsahující omalovánky, pastelky, samolepky, patnáct (15) sáčků různých druhů křupek a plyšovou hračku.
6. Správná odpověď na soutěžní otázku a identita výherců v podobě jméno, příjmení a místo bydliště budou zveřejněny na internetových stránkách tn.nova.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7. Ceny budou výhercům zaslány na adresu bydliště, kterou uvedli ve výherním soutěžním e-mailu, pokud si spolupořadatel Soutěže nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Ceny budou zaslány pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzaté ceny propadají bez náhrady.
8. Ceny ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné je směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit ceny uvedené v tomto herním řádu jinými cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9. V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a soutěžící jsou povinni se mu podřídit. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
10. TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská, a pokud mu již byla cena předána, je povinen ji na výzvu TV Nova bez zbytečného odkladu vrátit.
11. TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit nebo ji ze závažných důvodů zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
12. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
13. Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád bude uveřejněn na internetových stránkách tn.nova.cz.

Komerční článek