Obchodní sdělení
Toto je obchodní sdělení. Redakce TN.cz neovlivňuje jeho obsah.

Vyhrajte ve Snídani s Novou horské elektrokolo od Sev.en Energy!

Téma:

Hitem vaší letošní dovolené budou cyklovýlety po tuzemských krajinách. A pokud chcete dojet dál než do nejbližší vesnice a nejste zrovna Roman Kreuziger, budete potřebovat spoustu energie navíc. Sledujte Snídani s Novou a vyhrajte elektrokolo!

Špičkové horské elektrokolo od energetické společnosti Sev.en Energy je vybaveno integrovanou baterií s kapacitou 500 W a nominálním výkonem 250 W. Díky němu vyšlápnete každý kopec, odoláte silnému větru a nemusíte se bát dlouhých výjezdů ani svalové horečky. Pokud si navíc vyberete pro své cyklotoulky Krušnohorskou magistrálu, můžete využít nově budované sítě nabíjecích stanic Sev.en Energy for Bikers. Funguje to jednoduše: Přijedete, zapojíte elektrokolo, občerstvíte se a při odjezdu nic neplatíte (tedy až na to občerstvení….).


Možnost dobíjet elektrokolo přímo na cestě posunuje kulturu cestování na zcela novou úroveň. Síť Sev.en Energy for Bikers vyniká univerzálností a uživatelským komfortem. Nemusíte s sebou vozit těžkou a neskladnou nabíječku, a dokonce ani propojovací kabel – obsluha dané stanice vám ho ráda zapůjčí.

Každá nabíjecí stanice dokáže čerpat energii až do čtyř elektrokol najednou. Je vybavena dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % elektrokol prodávaných v České republice.

V současnosti je projekt teprve ve fázi zrodu – v provozu je prvních deset nabíjecích stanic na Krušnohorské magistrále a ve městě Most. Již během léta chce však investor zprovoznit desítky dalších stanic v Ústeckém a Pardubickém kraji, a významně tak zvýšit dostupnost své sítě v regionech, v nichž má své energetické provozy.

Sev.en Energy je mezinárodní energetická skupina a jeden z nejvýznamnějších výrobců stabilní a spolehlivé energie v Česku. V rámci CSR a sponzoringových aktivit chce obecně dočerpávat energii tam, kde cítí, že v současnosti chybí. V loňském roce proto založil hokejový turnaj pro mládež Sev.en Hockey Cup, jehož cílem je pomoci českému hokeji v návratu mezi elitu.

V elektrokolech vidí skupina budoucnost turistického ruchu i městské individuální přepravy, zároveň si však uvědomuje, že bouřlivě se rozvíjející trh se zatím nemůže opřít o kvalitní infrastrukturu. Záměr vybudovat síť nabíjecích stanic také koresponduje s ozeleňováním fosilní energetiky a mohutnými ekologickými investicemi do tradičních zdrojů. Elektrokola totiž spotřebovávají minimum elektřiny, a jejich emisní stopa je tak mnohonásobně nižší než u všech ostatních motorizovaných dopravních prostředků.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA:

ČEHO SE V ČESKÉ REPUBLICE PRODALO V LOŇSKÉM ROCE VÍCE? 

a/ elektromobilů

b/ elektrokol

------------------------------------------------------------------------------------

HERNÍ ŘÁD
soutěže o elektrokolo


1) Vyhlašovatelem soutěže o elektrokolo (dále jen „Soutěž“) je společnost TV Nova s.r.o., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 1078/5, IČ: 45800456 (dále jen „TV Nova“). Spolupořadatelem Soutěže je společnost OLMER ad, s.r.o., která poskytuje cenu pro výherce Soutěže.
2) Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním či jiném obdobném právním vztahu k TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže a jejich rodinných příslušníků.
3) Úkolem soutěžících bude správně zodpovědět soutěžní otázku, která bude vyhlášena v pořadu Snídaně s Novou a na internetovém portálu TN.cz dne 1.6.2020, a svoji odpověď zaslat e-mailem na adresu snidane@nova.cz nejpozději do 12.6.2020 do 8.30 hod. Do předmětu zprávy je třeba uvést heslo „ELEKTROKOLO“ a v textu zprávy je třeba kromě odpovědi na soutěžní otázku uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. E-maily, které nebudou obsahovat požadované údaje, nebudou do Soutěže zařazeny.
4) Veškeré údaje, kterými se soutěžící identifikují kdykoliv během Soutěže, musejí být pravdivé, přesné a nezavádějící v žádném směru. V případě výhry může být identita výherce v podobě jméno, příjmení a místo bydliště zveřejněna v televizním vysílání a na internetu. S osobními údaji soutěžících bude nakládáno v souladu a za podmínek uvedených v informacích o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na internetové adrese: http://tv.nova.cz/gdpr.
5) Ze všech soutěžících, kteří správně zodpoví soutěžní otázku a jejichž e-mail obsahující požadované údaje bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen ve stanovené lhůtě, bude vylosován jeden (1) výherce, který získá elektrokolo.
6) Správná odpověď na soutěžní otázku a výherce Soutěže budou vyhlášeni v pořadu Snídaně s Novou a na internetovém portálu TN.cz. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
7) Cena bude výherci zaslána po skončení Soutěže na adresu uvedenou v soutěžním e-mailu, pokud si TV Nova nedohodne s výherci jiný způsob předání ceny. Zaslání ceny je možné pouze na adresu na území České republiky. Nepřevzatá cena propadá bez náhrady a TV Nova je oprávněna s ní naložit dle vlastního uvážení.
8) Cenu ze Soutěže není možné vymáhat právní cestou, není možné ji směnit za hotovost, ani požadovat poskytnutí jiné ceny, než byla stanovena. TV Nova si vyhrazuje právo nahradit cenu uvedenou v tomto herním řádu jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
9) Soutěžící nemají nárok na úhradu žádných nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, a to bez ohledu na to, zda se stanou nebo nestanou výherci Soutěže.
10) V případě jakékoli nejasnosti nebo sporu souvisejícího se Soutěží nebo tímto herním řádem, je rozhodnutí TV Nova ve všech ohledech konečným a závazným a všichni soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzují, že se seznámili se zněním tohoto herního řádu a podmínkami Soutěže.
11) TV Nova si vyhrazuje právo kontroly všech podmínek pro účast v Soutěži, dodržování pravidel Soutěže a posouzení nároku na výhru. Pokud TV Nova kdykoli v průběhu či po skončení Soutěže zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že kterýkoli ze soutěžících nesplňuje podmínky účasti v Soutěži stanovené tímto herním řádem, a/nebo porušuje či obchází pravidla stanovená tímto herním řádem, je TV Nova oprávněna dle svého uvážení takového soutěžícího ze Soutěže bez dalšího vyloučit, a to i bez předcházejícího upozornění. Pokud bude ze Soutěže vyloučen soutěžící, který byl v souladu s tímto herním řádem určen jako výherce Soutěže, pak cenu nezíská.
12) TV Nova si vyhrazuje právo pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž prodloužit, zkrátit, přerušit nebo ji zcela odvolat, a to bez jakýchkoli nároků soutěžících vůči TV Nova a/nebo spolupořadateli Soutěže.
13) Soutěž a tento herní řád se řídí právním řádem České republiky. Tento herní řád a aktuální informace o Soutěži budou zveřejněny na internetových stránkách http://www.nova.cz.
 

Související témata:
Komerční článek