Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Neodpovídají normám

Výtahy v Česku dosluhují! Hrozí v nich nebezpečí a úrazy

Výtah
Zdroj: Jakub Deml

Velké množství výtahů v bytových domech v Česku je v havarijním stavu. Někde nejsou vůbec. Kdy musí bytový dům výtah zřídit? A týká se to i vašeho domu?

Většina výtahů byla v České republice instalována před rokem 1993 a jejich současný stav neodpovídá evropské normě ČSN EN 81-80 z roku 2004. Proto spousta bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek musí nyní řešit jejich opravu či výměnu.

 

"Některé z těchto výtahů mají takové provozní nedostatky, že mohou ohrozit bezpečnost přepravovaných osob. Jedná se například o kabiny bez dveří, nefunkční jištění u dveří nebo poplachové tlačítko, které nezvoní," upozorňuje Jitka Jechová z Raiffeisen stavební spořitelny.

 

Evropská norma má ale v České republice pouze doporučující charakter a není tedy závaznou právní normou jako v jiných zemích. Pokud by se ale ve výtahu, u kterého byla zjištěna závada, porucha či stav ohrožující jeho uživatele, někdo zranil nebo dokonce zabil, veškerou odpovědnost ponese majitel budovy.

 

Který bytový dům musí mít výtah?

 

Problematikou výtahů se zabývá nejen Evropská unie, která k bezpečnosti výtahů vydala evropskou normu, ale i náš stát. Vyhláška o technických požadavcích na stavby z roku 2009 stanovuje, že všechny novostavby bytových domů se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího nadzemního podlaží, nebo podkroví v téže úrovni, musí mít zbudovaný výtah. Co když se ale nejedná o novostavbu?


Kdy jste povinni výtah dodatečně přistavět

 

Pokud bydlíte v bytovém domě, který má pět a více nadzemních podlaží a počet bytových jednotek v něm neměníte, výtah zřizovat nemusíte.

 

 

Jestliže se ale rozhodnete přistavět patro či provádět stavební úpravy, při nichž se změní počet bytových jednotek, výtah vybudovat musíte. Dodatečně zřizované výtahy se tak vestavují do všech budov, kterých se to týká, pokud to jejich stavebně technické řešení umožňuje.


Rozdíl mezi patrem a nadzemním podlaží

 

Při interpretaci vyhlášky si však dávejte pozor, abyste nezaměnili pojmy patro a nadzemní podlaží. V obecné mluvě se pro podlaží používá mylně termín patro. Ve stavebnictví se přízemí označuje jako první nadzemní podlaží (zkratka 1. NP), druhým nadzemním podlažím je pak myšleno první patro.
 

TN.cz