Rekonstrukce kostela

Vzácný nález ve Fulneku! Objevili zachovalé středověké hroby

Hřbitov ve Fulneku - 2
Zdroj: Město Fulnek
Objev hrobu ve Fulneku
Téma:

Velký úspěch si připsali archeologové ve Fulneku na Novojičínsku. Při vykopávkách před plánovanou rekonstrukcí kostela narazili na 14 zachovalých hrobů pocházejících ze 13. a 14. století. Pozůstatky jsou velmi dobře zachovalé a vědci je budou dále zkoumat, aby zjistili více o životě místních.

"Jde o standardní hřbitov kolem tehdejšího městského kostela sv. Filipa a Jakuba, užívání hřbitova bylo ukončeno přístavbou budov kláštera augustiniánů – kanovníků v průběhu 15. století. Tento klášter zde s omezeními fungoval až do roku 1784," řekl Ondřej Anlauf z Národního památkového ústavu v Ostravě.

 

Archeology překvapilo, jak hodně hrobů ve vykopávkách o rozměrech metr a půl na metr a půl našli. Většinu nebožtíků pohřbili v rubáši, což poznají archeologové podle rozložení těla. Velké množství kostí se dochovalo v poměrně dobrém stavu.

 

"Vyjmuté ostatky projdou antropologickou analýzou, která určí věkové složení pohřbených, jejich zdravotní stav, nemoci a další zajímavosti, čímž přispěje k hlubšímu poznání života tehdejších obyvatel města," dodal Ondřej Anlauf.

 

Archeologové pracují v kostele od loňského listopadu. Dvakrát provedli sondu v rajské zahradě, jednou v ambitu kláštera. Tam zjišťovali, proč se začala propadat podlaha. Objevili ale dva hroby ze 17. až 18. století.

 

GALERIE: Středověký hřbitov ve Fulneku

1
/
3
Zdroj: Město Fulnek
Hřbitov ve Fulneku - 3

 

"V těchto místech byli pohřbíváni významní měšťané a obchodníci, kteří si svým dobrodiním vůči klášteru lukrativní místo věčného odpočinku zajistili už za svého života. Předpokládáme, že podobnými hroby je zaplněn celý ambit, pohřbívalo se zde až do zrušení kláštera v 18. století," prozradil Anlauf.

 

Průzkum odhalil dvě starší podlahy, jednu z pískovcových ploten, a pod ní ještě starší z břidlicových desek. Archeologové jdou při průzkumu až na geologické podloží, tedy vrstvu nenarušenou lidskou činností. Nalezené předměty jim pomáhají určit stáří vrstvy.

 

"Rekonstrukci chrámu, která bude zahájena už v květnu, město podpoří částkou 1,59 milionu korun, jež mu byla přiznána jako dotace z Programu Regenerace z Ministerstva kultury ČR," informovala starostka Radka Krištofová.

 

 

Během rekonstrukce budou archeologové vykonávat dohled. Pokud stavaři odhalí něco zajímavého, archeologové to prohlédnou. Velký zájem vyvolávají vykopávky také u farníků a návštěvníků, kteří se archeologů ptají, co v kostele objevili. Fulnecký farář, otec Jozef, si pochválil spolupráci a ochotu archeologů.

 

"A líbí se mi i to, že s nalezenými ostatky pracují s úctou a pietou. Už je předběžně domluveno, že po jejich prozkoumání budou pohřbeny na fulneckém hřbitově. Je podle mě správné, aby se nebožtíci vrátili do země, ve které odpočívali zhruba osm set let," dodal farář.

TN.cz