ústavní soud

Peníze za odpadky jen pro někoho! Víkendové náplavy nemají nárok

Popelnice na tříděný odpad
Zdroj: Profimedia

Obce mohou zvýhodňovat své obyvatele na úkor návštěvníků, kteří přijíždějí třeba jen na víkend. Rozhodl o tom Ústavní soud v Brně, který se zabýval finančními příspěvky na třídění odpadu v Milovicích. "Lufťáci" na peníze nemají automaticky nárok a podle ÚS nejde o diskriminaci.

"Obec totiž touto formou do osob s trvalým pobytem výchovně, finančně i administrativně investuje. To, že peněžní pobídkou zároveň motivuje osoby k zformalizování svého vztahu k ní," píše se na stránkách Ústavního soudu.Shromažďování, sběr, třídění a odstraňování odpadu ve městě Milovice spadá pod takzvaný systém pytlového sběru. Toho se lidé mohou účastnit jen, když mají trvalý pobyt.


"Jeho účastníkům se za každý kilogram vytříděného papíru vyplácí 1 Kč a za kilogram vytříděných PET lahví 2 Kč s tím, že maximální částka, kterou lze za rok v rámci pytlového sběru od města získat, je 600 Kč," píše se na stránkách.Ministerstvo vnitra namítalo, že omezení možnosti účastnit se systému pytlového sběru pouze na fyzické osoby s trvalým pobytem na území města zakládá neodůvodněné rozdílné zacházení s touto skupinou obyvatel na úkor jiné skupiny – osob bez trvalého pobytu ve městě, a je tedy v rozporu s čl. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle Ministerstva vnitra jen město chtělo motivovat lidí, aby se přihlašovali k trvalému pobytu. Ústavní soud ale takový výklad odmítl.

han TN.cz