Koronaviroví záškoláci

Žáci chodili za školu i během domácí výuky. Ignorovali zprávy od učitelů

Téma:

I přes zavřené školy bylo v uplynulých týdnech v České republice přes 9 500 záškoláků. Tolik se jich totiž vůbec nezúčastnilo distanční výuky během epidemie. Jejich učitelé s nimi dosud nemohli navázat kontakt i přes to, že o to mnohokrát usilovali.

"Nastalo kontaktování telefonicky, kontaktování mailem. Bohužel máme pár dětiček, které se té výuky vůbec neúčastnili," popisují učitelé.

 

Nejde přitom pouze o děti, které doma nemají připojení k internetu. Těm některé školy nabídly alternativy pro předávání informací, přesto na ně žáci ani jejich rodiče nereagovali. Žáci měli možnost chodit do školy, mohli do školy také odevzdávat úkoly a zase si je odtamtud brát. Řada učitelů se s žáky touto cestou snažila komunikovat.

 

 

"Odpovědnost za vzdělávání má samozřejmě ta škola. Zároveň ti, kteří do toho vzdělávání docházejí, mají povinnost se ho účastnit," tvrdí Ondřej Andrys z České školní inspekce (ČSI). Podle dat ČSI jde v drtivé většině o žáky z rodin se složitějšími socioekonomickými podmínkami.

 

Nejvíc jich je v Ústeckém a Karlovarském kraji. Klasifikace za druhé pololetí by se podle ministerstva školství měla přitom skládat z práce žáka za celé období. "Jde o tu výuku, která byla do 11. března ve školách, výuku na dálku a zároveň výuku poté, co se ti žáci případně vrátí do škol," zaznívá z ministerstva.

 

 

Absence klasické školní docházky má podle psychologů negativní dopad i na chování dětí – některé mají tendenci uzavírat se do online světa, v jiných případech může školák začít konzumovat návykové látky. "Hrozí nebezpečí, že ty děti, které momentálně nechodí do školy a mají spoustu volného času, propadnou nějakým takovým závislostem," tvrdí odborník.

 

Žáci prvního stupně základních škol se do lavic budou moci vrátit příští pondělí, docházka bude ale dobrovolná.

MB TN.cz