Epidemie ve školách

Škola na dálku. Takhle se podle ministerstva mají děti učit z domova

Zdeněk Drgáč
Zdeněk Drgáč
Publikováno 24. 9. 2020
Téma:

Hodiny prostřednictvím videokonferencí, ale i úkoly, které si žáci vypracují samostatně. Ministerstvo školství vydalo manuál pro základní, střední i vyšší odborné školy, jak má vypadat distanční vyučování. Epidemiologická situace v Česku se stále nezlepšuje.

Ministerstvo školství v čele s Robertem Plagou (ANO) připravilo doporučující manuál, kterým by se měli učitelé řídit v případě zavedení výuky na dálku. Zavírání škol se chce ale šéf resortu zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) vyhnout, co nejdéle to půjde.

 

Plagův návod jasně stanovuje, za jakých okolností se musí začít učit distančně. "Pokud jsou splněny podmínky dle § 184 a školského zákona a zákaz osobní přítomnosti platí pro minimálně jednu celou třídu, probíhá v této třídě distanční výuka. Ostatní třídy se vzdělávají dále prezenčním způsobem ve standardním režimu. Pokud je zakázána přítomnost všech dětí, žáků nebo studentů školy, přechází na distanční výuku celá škola," stojí v dokumentu.

 

Manuál se týká základních, středních, vyšších odborných a základních uměleckých škol i konzervatoří. Vysoké školy o distanční výuce rozhodují samostatně, třeba v Praze nebo Brně už studenti na přednášky prezenčně nemohou.

 

 

Školy mají distanční výuku přizpůsobovat individuálním podmínkách jednotlivých záků. Její podoba se ale podřídí také personálním a technickým možnostem školy. "Vzdělávání distančním způsobem může probíhat formou on-line či off-line výuky," uvádí ministerstvo.

 

On-line výuku, která probíhá na internetu za použití digitálních technologií, pak manuál rozlišuje na synchronní a asynchronní. "Při synchronní výuce je učitel propojen s dětmi/žáky/studenty zpravidla prostřednictvím nějaké komunikační platformy v reálném (stejném) čase. Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejném či podobném úkolu," píše resort.

 

Všechny dokumenty ministerstva školství k výuce na dálku si můžete stáhnout tady:

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem [pdf]

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku [pdf]

Check-list k výuce na dálku [pdf]

 

Asynchronní výukou se pak rozumí situace, kdy žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a společně se v on-line prostoru nemusejí potkat. K zadávání úkolů mají být použity internetové aplikace.

 

 

Školy by se neměly bát ani off-line výuky. K její realizaci nejsou ve větší míře potřebné digitální technologie. Nejčastěji jde o samostudium a plnění úkolů z papírových učebnic. Žáci mohou plnit i praktické úkoly v domácím prostředí, jako jsou kreativní nebo řemeslné práce. Zádávání takových úkolů může probíhat písemně, telefonicky a ve vybraných případech i osobně.

 

"Ať již probíhá distanční způsob vzdělávání on-line nebo off-line, za všech okolností je třeba, aby učitel monitoroval zapojování jednotlivých účastníků a poskytoval jim individuální konzultace a studijní podporu. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám," upozorňuje ministerstvo.

 

Učitelé také nemají přeceňovat časové možnosti rodičů nebo se příliš spoléhat na samostatnost mladších žáků. Všichni žáci mají dostat možnost volby, jakým z uvedených způsobů se budou doma vzdělávat. "Při komunikaci se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny.Buďte empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními spolužáky," dodává ministerstvo.

 

 

Prymula začátkem týdne nevyloučil, že v některých regionech se mohou základní nebo střední školy uzavřít. Distanční výuce žáků prvních stupňů by se ale vyhnul. Ředitelům také doporučil vyhlásit v pátek volno. Vznikne tak prodloužený čtyřdenní víkend, který by mohl zpomalit nárůst nákazy. Česko má přes 28 000 aktivních případů. 

 

Prymula se vyjádřil k ředitelskému volnu ve školách:

TN.cz