společné prohlášení

Změna justice ohrožuje Polsko, zní od ochránců lidských práv v ČR

Protesty proti justičním změnám
Zdroj: Profimedia
Téma:

Vrcholní představitelé orgánů ochrany lidských práv v České republice vydali následující společné prohlášení, které se týká situace v polské justici. Podle nich je ohrožena podstata principů, na kterých stojí právní stát, proto nemohou mlčet a jen přihlížet.

"Polská republika a její národ jsou pro nás trvalou a neoddělitelnou součástí společenství národů střední a východní Evropy sdílejícího po staletí společný osud. Hrdinství polského národa za 2. světové války, jeho odpor proti diktátu bývalého Sovětského svazu i domácím totalitním praktikám, stejně jako jeho úspěšné obnovení státní svrchovanosti a nastolení demokratického systému a právního státu po roce 1989 bylo pro nás významnou a trvalou inspirací," uvádí vrcholní představitelé na začátku prohlášení.

 

Po ochromení Ústavního tribunálu a podřízení veřejnoprávních médií momentální státně stranické politice v minulém roce dochází v těchto dnech k bezprecedentnímu útoku na nezávislost polského soudnictví, shrnují vrcholní představitelé poslední dění v prohlášení.

 

V současné chvíli probíhají výrazné změny. Díky přijatým zákonům o Národní radě soudnictví, o obecných soudech i projednávanému zákonu o Nejvyšším soudu by výkonná a zákonodárná moc dostala do rukou prostředek, jak zbavit soudní moc její nezávislosti, uvádí se v prohlášení.
Nepohodlné soudce by tak bylo velmi jednoduché zbavit mandátu a soudní moc by se zcela podřídila politickému řízení.

 

 

"I při vědomí suverenity polského státu a respektu k ní, nemůžeme mlčet ke krokům, které ohrožují její samotný zdroj, kterým jsou nedotknutelné hodnoty evropské civilizace, humanismu a základních práv a svobod," zakončují společné prohlášení předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.
 

TN.cz