Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Co dýcháme?

Zdravý životní styl nestačí. Novým zabijákem se stává ovzduší

Špatné ovzduší
Zdroj: Getty Images

Zdravá strava a pohyb již k úplnému tělesnému zdraví nestačí. Je totiž opomínán další faktor, jenž přispívá ke kvalitě života, a to vzduch, který dýcháme. Stav ovzduší v Česku zhoršuje nedokonalé spalování pevných paliv.

Znečištěné ovzduší, které je způsobeno zejména spalováním pevných paliv, provozem továren či benzo(a)pyrenem, který se objevuje například v tabákovém kouři, ročně zabije na celém světě několik milionů lidí, jak uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).


Stav ovzduší v České republice sice není kritický, ale může se v budoucnu zhoršovat. "Aktuálně nám největší problém dělá kůrovec, který likviduje stromy. Tím se zlevňují pevná paliva, což vede k nadměrnému topení dřevem," vysvětlil Václav Novák, vedoucí Oddělení informačního systému kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu.

 

"Topení dřevem je sice ekologické, ale nepřispívá to ke kvalitě ovzduší, protože se tím zvedá počet prachových částic ve vzduchu a zvyšuje se tak výskyt benzo(a)pyrenu," dodává Novák.

 

 Benzo(a)pyren je nebezpečná látka, která se v ovzduší objevuje například z vytápění domácností a nedokonalým spalováním. Limit benzo(a)pyrenu je překročován zejména v průmyslových a dopravně zatížených oblastech. Látka patří k hlavním problémům kvality ovzduší v Česku a velké množství může vést až k tvorbě zhoubných nádorů.


"V porovnání se západní Evropou máme my ve střední Evropě o poznání větší výskyt prachových částic a benzo(a)pyrenu v ovzduší. Polsko je na tom v tomto ohledu úplně nejhůř a my to máme podobně," konstatuje expert Václav Novák. "Naopak západní Evropa má znečištění ovzduší horší kvůli dopravě než zbytek Evropy."

 

Nejhorší ovzduší z České republiky tak mají kraje, které hraničí právě s Polskem, a to zejména Moravskoslezský kraj.

 

 

Podle deníku Daily Mail lze proti následkům, které znečištění  ovzduší na lidské tělo má, bojovat například správnou stravou. Antioxidanty z potravin, které jíme, nás totiž mohou chránit před škodlivými látkami ze znečištěného vzduchu. Vhodné potraviny obsahující tyto látky jsou například avokáda, ryby, olivový olej, vlašské ořechy či brokolice.


Znečištěné ovzduší může vést k mrtvici, infarktu či rakovině plic. V Evropě kvůli znečištěnému ovzduší ročně umírá půl milionu lidí, v Asii dva miliony, v Africe téměř milion lidí a v Americe 300 000 lidí.


Podle světové zdravotnické organizace ročně umírají na následky znečištěného ovzduší téměř čtyři miliony lidí.

sis TN.cz