Boj o Prahu: Češi proti Němcům bojovali i ukořistěnými tanky

Při Pražském povstání se Češi zmocnili několika Hetzerů – tanků, které se opravovaly v závodech ČKD v Praze.

Celonárodní povstání v protektorátu Čechy a Morava bylo připravováno již od počátku roku 1945. Jeho cílem bylo vytvořit podmínky pro rychlé osvobození Čech a Moravy od německé nadvlády.

V protinacistických náladách působí jako roznětka, když čeští hlasatelé začali ráno 5. května 1945 vysílat jen v češtině. Svobodné vysílání je pro národ ohromným povzbuzením a vysílané informace mají strategický význam pro začínající povstání.

Němci nasazují proti rozhlasu jednotky SS, ale rozhlasákům přijeli na pomoc čeští policisté a další povstalci s ukradenými zbraněmi a tanky.

Jen v pražských výrobních závodech a na nádražích Češi ukořistili osm Hetzerů. Většinou šlo o stíhače tanků, které ještě neměly namontováné kanóny. Povstalci navařili přes otvory pro kanóny ocelové pláty a do provizorních průzorů připevnili kulomety.


Galerie: Pražské povstaní

1
/
7
Pražské povstání


Češi ukořistili také velké množství pancéřových pěstí, které proti nacistům okamžitě použili. Na Staroměstském náměstí tak zničili dva tanky, jeden dokonce zásahem do čelního pancíře.

“Okolo Staroměstské radnice se bojovalo stejně intenzivně jako u rozhlasu na Vinohradech. V budově totiž sídlil městský rozhlas, který Pražany informoval od začátku bojů. Proto německé letectvo svrhlo bombu přímo na radnici a ta z půlky vyhořela," sdělil pracovník archivu hlavního města Prahy Vojtěch Šustek. Po válce byla vyhořelá část zbořena a na jejím místě je parčík.


Panceřovými pěstmi byly jen v Praze zničeny desítky německých Hetzerů. Další vyřadily z provozu poruchy při překotném útěku Němců nebo jim prostě došlo palivo.

Ve Vršovicích byl Pražany upraven i Hetzer, se kterým povstalci vyrazili na pomoc Českému rozhlasu a centru Prahy. Na stíhač tanků namalovali československou vlajku a nápisy ČS. ROZHLAS. Dostali se do kulometné palby německého tanku Panzer IV, ve které zemřelo v "rozhlasovém" obrněnci několik vlastenců. Jejich jména jsou napsána na blatnících vozidla, jež se v expozici Vojenského historického ústavu v Lešanech zachovalo dodnes.


Jiný povstalecký Hetzer zajišťoval obranu strašnického vysílače, který vysílal naléhavé výzvy rozhlasu na pomoc Praze. Obrněnec získal čestné jméno Vysílačka Strašnice.

Ján Schürger TN.cz