Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 27.9. 2011 15:29

Česká advokátní komora PORUŠUJE MEZINÁRODNÍ DOHODY!? Tvrdí to Panevropská vysoká škola

zákon
Zdroj: Mediafax

Česká advokátní komora (ČAK) porušuje podle Fakulty práva Panevropské vysoké školy (FP PEVŠ) mezinárodní dohody, když nechce zapisovat její absolventy na pozice advokátních koncipientů. Podle ČAK nemá škola dostatečnou akreditaci, řekla v pondělí mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Každá z uvedených škol má totiž jiné právní stanovisko, podle kterého se má studium vedené na Slovensku uznat, či neuznat.
 

"Vysokoškolské diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení studia v magisterském studijním programu na vysoké škole v České republice a diplomy a vysvědčení o státní zkoušce vydané po ukončení magisterského studia, inženýrského studia a doktorského studia na vysoké škole ve Slovenské republice se uznávají za rovnocenné," dokládá FP PEVŠ mezinárodní dohodou mezi českou a slovenskou vládou.
 

Navíc upozorňuje na směrnice Evropského parlamentu o ulehčení trvalého výkonu právnického povolání v dalších členských státech nebo úmluvou o uznávání vysokoškolských kvalifikací v evropském regionu.
 

ČAK argumentuje tím, že vysoká škola nemá splněné zákonné předpoklady pro výuku, neboli nemá dostatečnou akreditaci.
 

"Právnická osoba, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, je oprávněna působit jako soukromá vysoká škola, pokud jí ministerstvo (rozuměj MŠMT ČR) udělilo státní souhlas," uvedla vyhlášku vysokoškolského zákona Chaloupková s tím, že ČAK absolventům škol bez české akreditace ani nadále zapisovat nebude.
 

FP PEVŠ považuje o zažádání o akreditaci až v krajním případě. "Jsme přesvědčeni, že jsme v právu," řekl Mediafaxu Aleksandr Ključnikov, vedoucí manažer školního pracoviště v Ostravě.
 

Škola je tak připravená bránit se proti ČAK i soudní cestou, v současnosti je již jako vedlejší účastník občanského řízení, kdy student FP PEVŠ zažaloval ČAK kvůli nezapsání do seznamu advokátních koncipientů.

tn.cz / Mediafax
Reklama