Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Dělnická strana u soudu vyhrála. Náckové můžou slavit

Nejvyšší správní soud (NSS) rozhoduje o tom, zda bude krajně pravicová Dělnická strana (DS) nadále existovat.

10:42 - Před budovou soudu se radují desítky stoupenců Dělnické strany. "Dnes jsme porazili vládu u soudu, příště ji porazíme u voleb," reagoval na výrok soudu Tomáš Vandas, předseda Dělnické strany.

Před budovou soudu se pozdravil se sympatizanty strany, kteří s odznaky, šálami a vlajkou s ozubeným kolem, jež je hlavním symbolem Dělnické strany, čekali na verdikt. Vandas znovu zopakoval, že strana trvá na nulové toleranci polistopadového systému. "Přijde čas, kdy je všechny vymeteme od jejich teplých koryt," prohlásil Vandas.

Končíme on-line zpravodajství ze soudního jednání.

10:31 - Soud ale uvedl, že současný verdikt nevylučuje, aby byl návrh na zakázání stejné strany podán a posuzován i v budoucnu.

10:30 - Soudce připomněl, že vláda nijak neprotestovala proti tomu, že Dělnická strana má své ochranné jednotky, ani nedokázala, že by nějak porušily zákon, který politickým stranám ozbrojování nebo zřizování ozbrojených jednotek zakazuje.

10:20 - Soudce rekapituluje další důkazy o tom, jak Dělnická strana porušovala zákony. U všech uvádí, že vláda nepředložila dostatečné důkazy, a že i kdyby tak učinila, nebyly by zřejmě důvodem pro zakázání strany.

10:15 - Vláda také tvrdila, že Dělnická strana chce změnit politický systém a revolucí ho proměnit, protože to má v programu. Podle soudu ale není možné jednoznačně říct, že by to chtěla udělat násilím; samotná kritika politického systému na zrušení strany nestačí.

10:11 -
Soudce připouští, že je těžké prokázat spolupráci Dělnické strany s Národním odporem. Dá se ale pro to jistě udělat víc, než odkázat na "obecně známé" informace publikované v médiích a podobně. Vláda neunesla břemeno tvrzení a důkazní břemeno, uvedl soud.

10:06
- Vláda podle soudu neprokázala, že by Dělnická strana porušovala zákon spoluprací s organizací Národní odpor.

10:04 - Soudce rekapituloval čtyři podmínky, které by strana musela splnit, aby ji soud zrušil. Musela by se 1. chovat  protiprávně, 2. jednání by jí muselo být přičitatelné, 3. by musela být hrozbou pro demokracii a 4. zrušení strany by muselo být reakcí přiměřenou tomu, že se narušuje právo lidí na sdružování se v politických stranách.

9:59 - Soudce zdůrazňuje, že vláda (která spolu s prezidentem může navrhovat zrušení politické strany) má informace od policie a dalších orgánů, a proto má mít návrh na rozpuštění strany dostatečně podložený a předložit všechny potřebné zákony.

9:53 - Soud upozorňuje, že rozpuštění politické strany je krajním krokem, který je možné použít. Stát by se v první řadě měl snažit stranu potrestat mírnějším trestem.

9:50 - Soudce vypočítává, z jakých charakteristik je třeba vycházet při zakazování strany. Jsou tři. Za prvé činy, které jsou v rozporu s právem, musí být opravdu přičitatelné straně jako takové, a ne jen excesům jednotlivých členů strany. Za druhé musí strana usilovat o takový politický systém, který je v rozporu s demokratickými principy. A za třetí musí existovat přesvědčivé důkazy o tom, že je demokratický systém touto stranou bezprostředně ohrožený.

9:46 - "Pouze přesvědčivé a závažné důvody mohou odůvodnit omezení svobody sdružování v politických stranách," uvedl soudce.

9:45
- Soudce ale přiznává, že strana může přijít o svá práva kvůli bezpečnosti státu, veřejnému pořádku nebo ochraně práv a svobod ostatních.

9:40 - Ve zdůvodnění soudce Vojtěch Šimíček rekapituluje postavení politických stran v českém právním systému. Podle něj jsou politické strany nutné pro naplnění základních lidských práv a svobod. Zrušení strany je proto zcela výjimečný krok.

9:32 - Nejvyšší správní soud Dělnickou stranu nerozpustil. V soudní síni začali přítomní hlasitě reagovat, soudce musel vyzvat ke klidu.

9:20 - Jednání má začít v půl desáté. V předvečer soudu slavil předseda Dělnické strany Tomáš Vandas narozeniny a dostal k nim dort ve tvaru loga partaje. "Jestli si někdo myslí, že naší stranu lze sníst jako ten narozeninový dort, velmi se mýlí a brzy na tento omyl doplatí,“ dodal sebevědomě Tomáš Vandas.

Rozpuštění strany soudu navrhla vláda. Důvodem je to, že údajně zastřešila extremisty a usiluje o likvidaci demokratického zřízení. Zvláštní sedmičlenný senát si před dvěma týdny vyslechl názory ministerstva vnitra a předsedy strany Tomáše Vandase. Pak jednání odročil. Ve středu vyhlásí rozhodnutí.
 

Poslechněte si, co řekl 18. února po soudu Tomáš Vandas.

První jednání provázelo shromáždění příznivců strany před budovou soudu. Dělnická strana svolává své příznivce také na středu, pozvánku zveřejnila například na svých webových stránkách. Mluvčí městské části Brno-střed Roman Burián řekl, že strana zatím žádné shromáždění oficiálně neohlásila.
 

5. listopadu Ivan Langer oznámil, že chce zrušení D.Dělnická strana považuje návrh na rozpuštění za politicky motivovaný, navíc velmi špatně podložený důkazy. Předseda DS Tomáš Vandas tvrdí, že v případě rozpuštění strany vznikne za pár týdnů podobný subjekt pod jiným názvem.

"Žádná garnitura se nezbavila svého nepřítele prostým verdiktem soudu, zvláště jde-li o politické hnutí. Jestli si něco takového současná vláda myslí, je ještě naivnější a hloupější, než jsme si mysleli," uvedl Martin Zbela z tiskového odboru strany.

Zástupce ministerstva vnitra Václav Henych při minulém jednání soudu například řekl, že DS uskutečnila jednu nepovolenou demonstraci a protiprávně pokračovala v jednom zakázaném shromáždění. Akce se konaly v Hradci Králové a Litvínově.
 
Pochody na litvínovské sídliště Janov byly tím, co Dělnickou stranu proslavilo i mezi těmi, kdo o ní dřív vůbec neslyšeli. Extremisté se tu sešli třeba 17. listopadu.

Vandas označil zakázané shromáždění za nicotnost, jež mohla být vyřešena v přestupkovém řízení. Vandas také popírá spojení s Národním odporem, který podle odborníků vyznává neonacismus. Podle politologa Pavla Pečínky je ovšem provázanost obou subjektů zjevná.

Henych odkázal také na prohlášení, v němž strana "vyhlašuje nulovou toleranci k polistopadovému politickému systému, po jehož odstranění již delší dobu volá".

Chtějí změnu

To je podle Henycha jednoznačná výzva ke změně poměrů nikoliv politicky, ale revolučně. Vandas přinesl jiný výklad prohlášení. "Chceme změnit vládu, chceme změnit systém, ale chceme tak učinit pouze politickou cestou, v rámci demokratických voleb. Nijak jinak," řekl soudu.

Rozhodnutí NSS bude konečné a nedá se proti němu odvolat. Případné zrušení by znamenalo rychlý formální konec strany.

pez tn.cz / ČTK