Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Poslední možnost podat přihlášky na střední školy! VYZKOUŠEJTE SI TESTY

Ve čtvrtek je poslední možnost podat přihlášky na střední školu. Proto je nejvyšší čas podívat se na vzorové testy, které budou deváťáci skládat.

Dnes je poslední den, kdy mohou žáci devátých tříd podávat přihlášky na střední školy. Formuláře se předávají přímo do školy, na kterou by chtěl žák po prázdninách nastoupit. V minulých letech ještě přihlášky ležely na bedrech základních škol, to už ale neplatí.

 

VYZKOUŠEJTE SI:

DEMO online test z matematiky a češtiny

 

Celkem mohou žáci podávat dvě přihlášky. Termíny, kdy se budou zkoušky konat, si stanovuje škola sama. Žáci mají možnost dostat se na střední školy ve dvou kolech přijímaček, a pokud neuspějí, je zde možnost podat odvolání.

 

Podívejte se na některé otázky z přijímacích zkoušek! Další testy si můžete stáhnout dole v přiložených souborech.

 

Matematika:

 

A Otázka: Tři žáci dostali peněžní odměnu 700Kč. První dostal 2x více než druhý a třetí o 75% méně než první. Kolik dostal každý?

B Otázka: Z místa A vyjel v 10:00 hodin automobil rychlostí 80km/h. V 10:15 hodin vyjel z místa B náklaďák rychlostí 72km/h. Mezi A a B je vzdálenost 96 km. V kolik a kde (od A) se auta setkají?

Odpověď A: První žák dostal 400Kč, druhý 200Kč, třetí 100Kč

Odpověď B: Auta se setkají v 10h45min ve vzdálenosti 60km od místa A.

 

Český jazyk:

 

Ve kterém souvětí se vyskytuje vedlejší věta účelová ?
a) Pospíchej, nebo nestihneš autobus.
b) Pospíchej, protože autobus již přijíždí.
c) Řekni mu, aby pospíchal.
d) Pospíchej, abys stihl autobus.


V souvětí podřadném jsou vždy:
a) jen věty hlavní,
b) jen 2 věty hlavní a žádná vedlejší,
c) jen 1 věta hlavní,
d) alespoň 2 věty vedlejší.

Odpověi: d, c

 

 

Německý jazyk:

 

1. Mein ______ ist Karel.
a) Unterricht
b) Name
c) Familienname

2. Ich ______ oft in der Schule.
a) bin
b) reise
c) habe

Odpovědi: b, b

 

Anglický jazyk:

 

1. How do you do?
a) Don’t mention it. b) How do you do? c) I’m well, thanks.

2. Will you lend me your pencil, please?
a) That it is. b) Here, you have it. c) Here you are.

3. May I ask you a question, Mr Brown?
a) Sure, you ask me. b) Yes, let me ask. c) Certainly, please do.

Odpovědi: c, c, c

 

Podívejte se, jaké testy skládají deváťáci na Jiráskově Gymnáziu a Gymníáziu Jana Blahoslava:

 

TN.cz