RADY OBĚTEM: Jak se chovat při povodních? A jak po nich?

Na záplavy je dobré být důkladně připravený a nepodceňovat situaci.

Protože meteorologové často umějí předpovědět přívalovou vlnu jen s několikahodinovým předstihem, je dobré být na možnost záplav připraven.

 

"Když voda přijde, zachraňujte vždy nejdřív životy, cennosti nejsou tak důležité," doporučuje mluvčí hasičů Ivana Svitáková. Pokud máte telefon, pomoc si nejlépe zavoláte na lince 112.

 

Pokud máte více času, sbalte si před povodní evakuační zavazadlo a nachystejte automobil. V domě zavřete přívody energií a uhaste oheň. Měli byste mít také vytipované místo, které nebude zaplaveno a kam se můžete přesunout.

 

Na co se zaměřit před evakuací:

 

- Důležité je si vytipovat si místo, které nebude zaplaveno
- Připravit si auto
- Uzavřít přívod vody, plynu, elektřiny
- Uhasit otevřený oheň v kamnech a kotlích a zabezpečit předměty, jež by mohla voda odnést
- Připravit si evakuační zavazadlo
- Zabezpečit byt, dům a dostavit se na určené evakuační středisko...

 

Další důležité rady, jak se chovat při povodni, najdete TADY.

 

Nečerpejte zbrkle

 

Po návratu do vytopeného domu jako první zkontrolujte jeho statiku, rozvody energií a studnu a kanalizaci. Pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepa – hrozí, že dům tlak vody staticky naruší.

 

Vždy se řiďte pokyny odborníků: statika, hygieniků, hasičů. Radu si můžete vyžádat i na obecním úřadě, právě ten obvykle koordinuje i materiální pomoc – potraviny, oblečení, deky a podobně.

 

Při úklidu dbejte na hygienu

 

Při úklidu po povodních hrozí víc než kdy jindy infekce z předmětů kontaminovaných bahnem, případně splašky a dalšími nečistotami. Důležité proto je pít jen prověřenou vodu, chránit se gumovými rukavicemi a pevnými botami a co nejčastěji si mýt ruce. Původci infekcí totiž mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží!

 

Všechny potraviny v domě je třeba zkontrolovat a pokud přišly do styku s vodou, vyhodit. Platí to i pro konzervy. Podobně vodu ze studny byste měli pít je v případě, že ji hygienik zkontroluje. "Nezapomeňte si hlavně očistit a dezinfikovat oděvy a prádlo," varuje před možnou infekcí ministerstvo zdravotnictví.

 

Dalším opatřením je ihned zatopený byt či dům je třeba vysušit, dezinfikovat a uklidit. Nábytek, podlahy, zdi a veškeré vybavení bytu je vyčistit dezinfekčními přípravky jako je například SAVO. Dezinfekci je třeba podrobit i oblečení.


"Při práci vždy užívejte holinky a gumové rukavice"

 

Původci infekcí během záplav ze znečištěné vody lidskými a zvířecími výkaly mohou vniknout do organismu člověka i nepatrně poškozenou kůží, ministerstvo proto varuje všechny, aby se snažili omezit styk s vodou a blátem co nejvíce. "Při práci vždy užívejte holinky a gumové rukavice, ruce si po skončení práce vždy řádně umyjte a dezinfikujte!"

 

V neposlední řadě postižení záplavami musí dbát zvýšené pozornosti na zdravotní stav. Pokud zjistí například zvýšenou teplotu, ihned mají vyhledat a informovat lékaře. Podobně každé poranění je třeba pečlivě vydezinfikovat.


Základní pravidla hygieny při povodních najdete TADY.

 

Je to jako válka

 

Na mnoha lidech povodeň zanechá psychické následky. “Události povodní zasáhnou nitro člověka stejně jako například válečné události. Jejich oběti mohou trpět depresemi, nespavostí a v krajních případech může dojít i k sebevraždám,“ řekl náměstek ředitele bohnické psychiatrické léčebny Ivan David.

 

Lidé, kteří se tak setkali tváří v tvář s povodněmi, prožívají bezmocnost, nejistotu, nebo také dokonce vztek a únavu a trpí dokonce dlouhodobě, když slyší například kapky deště. Tragické události mohou vyvolat vzpomínky i na jiné dřívější situace. "Jsou však ale lidé, kteří přežijí všechno," doplnil David.
 

"Setkávám se s velmi těžkými životními příběhy. Někteří lidé přišli o své blízké, jiní viděli utrpení svých sousedů. Řada pacientů projevuje známky akutní stresové reakce," inforomoval z nejvíce postižených míst psycholog a mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

 

Jaké jsou podle psychologů reakce lidí na prožité povodně:

 

- Každého, kdo prožil povodně, se tato událost dotkne
- Většina lidí v průběhu katastrofy i po ní účelně funguje, u některých se však mohou v prvních dnech a týdnech po události objevit reakce na silný stres, který prožili
- Lidé mohou prožívat bezmocnost, nejistotu, vinu, strach, vztek, smutek, únavu, mohou mít různé tělesné potíže nebo problémy se spánkem

 

Co dělat, abychom se nezbláznili:

 

- Měli bychom dodržovat základy zdravé životosprávy, pravidelně jíst a pít a raději se vyhnout alkoholu
- Člověk by měl přijmout, že se momentálně nachází ve výjimečné situaci, a proto se stává citlivějším
- Pomáhá, když se vypovídáme a svěříme druhým lidem
- Měli bychom také dočasně snížit nároky sami na sebe a svou výkonnost, ale i na své nejbližší

Pojišťovna potřebuje dokumentaci

 

Když dojde na řešení škod, měli byste vědět, že do pojišťovny nemusíte osobně, stačí škodu oznámit telefonicky. Aby bylo zřejmé, co voda způsobila, je dobré si pořídit podrobnou fotodokumentaci nebo videozáznam, a ty poslat pojišťovně.

 

Pojišťovna bude také potřebovat seznam věcí, které byly zničeny, a to včetně ceny, stáří a informací o poškození. Pokud je to možné, doložte k těmto poškozeným věcem účty, záruční listy a podobně.

 

Až se pustíte do úklidu domu, myslete na to, že pojišťovna může chtít vidět zničené věci. Proto je vysušte a nevyhazujte je předtím, než si je prohlédne likvidátor.

 

Co dělat při záplavě, pojišťovny radí postiženým klientům:

 

- zabraňte zvětšování rozsahu škody
- nahlaste škodu na telefonní linku své pojišťovny
- pořiďte fotodokumentaci škody
- vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí
- je-li to možné, zajistěte doklady k zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.),
- zasažené věci nepodléhající zkáze ponechejte pro prohlídku pracovníkem pojišťovny,
- poškozené zaplavené věci vysušte, elektrické spotřebiče nezapínejte a zabezpečte posouzení odbornou opravnou.

Čtěte také:

 

 - V bahně jsou obrazy zkázy, první rabování. Lijáky na jihu Čech
- POMOC: Zaplaveným můžete posílat peníze i jet pomoct. KONTA
- Povodeň už je u Prahy. Uzavřené bariéry proti velké vodě
- VAROVÁNÍ: Hrozí další povodně. Bouře a déšť zasáhnou celé Česko
- VAŠIMA OČIMA: Z malých řek dravé veletoky v ulicích
- Proč povodeň zabila 12 lidí? Byla přívalová, říká hydrolog
- Voda zabila 12 lidí. Třetí nejtragičtější povodeň v historii
- Bilance povodní: miliardové škody, 12 mrtvých
- Voda se valí na Prahu. Zítra se opevní Kampa a náplavky
- Na Moravu se chystají stovky vojáků. Škody budou miliardové
 

 

kap, Lukáš Gibiec s přispěním Evy Chaloupkové TN.cz