Družstevní záložna UNIBON přišla o povolení! Odejmula jí ho Česká národní banka

Česká národní banka vzala záložně UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo povolení. Družstevní záložna se jevila jako nestabilní kvůli nedostatkům v podnikání.

Česká národní banka (ČNB) odejmula družstvu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo povolení působit jako družstevní záložna, důvodem byly přetrvávající nedostatky v podnikání této družstevní záložny, které významně a negativně ovlivňovaly její bezpečnost a stabilitu. ČNB o tom informovala ve čtvrtek. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. března 2012.

 

"Záložna UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo dlouhodobě porušovala limity angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to i přes opakovaná upozornění ČNB. Vzhledem k přetrvávajícím nedostatkům ČNB shledala odnětí povolení za jediné možné a efektivní řešení, které zabrání dalšímu porušování právních předpisů a uzavírání nevýhodných smluv ze strany záložny, a tím i ohrožování majetku jejích členů," vysvětlil rozhodnutí ČNB její mluvčí Marek Petruš.


MLUVČÍ UNIBONU JAROSLAV ODSTRČÍLEK:

Podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech se družstvu UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo odnímá 8. března 2012 (tj. dnem nabytí právní moci rozhodnutí ČNB) povolení působit jako družstevní záložna.


ČTĚTE TAKÉ:

ČNB podmíněně odsouhlasila půjčku 38 miliard

 

"Počínaje tímto dnem nesmí záložna UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo přijímat vklady, poskytovat úvěry a provozovat další činnosti, s výjimkou těch, které jsou nezbytné k vypořádání jejích pohledávek a závazků," vysvětlil Petruš.

 

Členům družstva UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo ČNB doporučuje vyčkat na jmenování likvidátora, který posoudí aktuální situaci a určí postup likvidace. Likvidátora na návrh centrální banky jmenuje soud.


POSLECHNĚTE SI KLIENTY UNIBONU:

klab tn.cz / Mediafax