Babiš byl agentem StB! Měl krycí jméno Bureš

Andrej Babiš
Zdroj: Mediafax
Andrej Babiš alias agent StB Bureš

Týdeník Euro zveřejnil fotokopii dokumentu, který dokládá, že podnikatel Andrej Babiš spolupracoval s StB. Sám Babiš tvrdí, že pro státní bezpečnost pouze vypracoval analýzu k dovozu surovin. A hodlá se nařčení bránit soudně.

Dokument pocházející ze svazku, který StB na Andreje Babiše vedla, dokládá jeho spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Nejprve v kategorii "důvěrník", později už "agent".
 

Babiš byl podle fotokopií jeho svazku u státní bezpečnosti důvěrníkem od roku 1980. Když se osvědčil, stal se v listopadu 1982 agentem. Zatímco jako důvěrník nemusel o své spolupráci s StB oficiálně nic vědět, jako agent už musel s komunistickou tajnou policií spolupracovat vědomě.
 

Dokument pochází z archivu Ústavu paměti národa Slovenské republiky. StB v něm Andreji Babišovi přidělila krycí jméno Bureš. V posudku o něm policisté píší: "Při schůzkách vyjádřil přesvědčení o nutnosti boje proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli." Jinde ve spisu uvádějí, že má "kladný vztah k našemu socialistickému zřízení".
 

Součástí spisu je i návrh na "zverbování" Babiše pro užší spolupráci. K té došlo podle dokumentů v listopadu 1982. Ve spisu se doslova uvádí: "Agent Bureš byl získaný k tajné spolupráci 11.11. 1982. Výslednost jeho spolupráce byla hodnocená kladně." StB dokonce Babišovi přidělila i smluvené heslo: "Nesu vám materiály od pana Bureše."
 

ČTĚTE TAKÉ:
BÝVALÝ AGENT STB: U plzeňské policie má vysokou hodnost! UDÁVAL

 

Andrej Babiš vědomou spolupráci s StB na úrovni agenta popírá a hodlá na Ústav paměti národa podat žalobu. Pro StB prý jen jednou vypracoval analýzu. "StB jsem předal analýzu, proč by nebylo vhodné dovážet syrské fosfáty. Popsal jsem špatnou kvalitu této suroviny a zdůvodnil negativní dopady na životní prostředí při případném dovozu do Československa, a to kvůli velké prašnosti,“ reagoval na odhalení týdeníku Babiš.
 

Dokumenty ovšem uvádějí jiná fakta. Závazek k tajné spolupráci Babiš podepsal v centru Bratislavy ve vinárně U obuvníka před zraky dvou tajných policistů. Ti do spisu pak napsali:
 

"Kandidát byl vytěžen (vyzpovídán) k ohlasům na úmrtí soudruha Brežněva (sovětský vůdce, který zemřel den před schůzkou – pozn. red.), o čemž je zpracován samostatný záznam. Poté byl kandidát vyzván, aby se vyjádřil, zda chce nadále spolupracovat s orgány kontrarozvědky, s čímž jmenovaný souhlasil. Po vyjádření souhlasu bylo jmenovanému oznámeno, že splňuje předpoklady kladené na spolupracovníka československé kontrarozvědky a byl mu předložen k podpisu písemný závazek, který byl zakamuflovaný v propagační brožuře. Kandidát závazek po přečtení podepsal bez dalších otázek a souhlasil, aby bylo i nadále používáno krycí jméno Bureš.“
 

ČTĚTE TAKÉ:
Vítěze Velké pardubické zabila StB, tvrdí pamětníci

 

Další informace k Babišově spolupráci s StB už ale bude možné dohledat jen obtížnš, pokud vůbec. Většina materiálů ze spisu StB byla totiž skartována ještě na sklonku roku 1989 společně s podobnými kompromitujícími materiály komunistické elity. Ve svazku přesto zůstal záznam z něhož vyplývá, že si v souvislosti s Babišem příslušníci StB účtovali náklady na občerstvení při celkem sedmnácti schůzkách.
 

Na dotaz týdeníku Euro po své minulosti reagoval Andrej Babiš výhrůžně. "Opakuji, nebyl jsem agentem StB a činím v této věci právní kroky. Právníci podají příslušnou žalobu proti Ústavu paměti národa Slovenské republiky na ochranu osobnosti,“ prohlásil Babiš, který hodlá v příštích letech prorazit do české politiky a jeho minulost u StB by mu tak mohla výrazně uškodit.

tn.cz / gar