EXKLUZIVNĚ: Exděkan plzeňských práv chce po univerzitě 25 platů

Pětadvacet platů děkana požaduje v návrhu na mimosoudní vyrovnání sesazený děkan plzeňské právnické fakulty Jaroslav Zachariáš, který vede se Západočeskou univerzitou soudní spor kvůli okamžitému zrušení pracovního poměru. Agentuře Mediafax se exkluzivně podařilo získat návrh na vyrovnání.

Loni odvolaný děkan plzeňské právnické fakulty Jaroslav Zachariáš se ve čtvrtek dohodl s rektorem Západočeské univerzity Josefem Průšou o mimosoudním vyrovnání kvůli výpovědi z pracovního poměru. Co je obsahem dohody obě strany nechtějí zveřejnit dříve, než ji předloží soudu.

 

Agentuře Medifax se ale podařilo získat návrh, se kterým na jednání šel odvolaný děkan Zachariáš.

 

Jeho požadavky rozhodně nejsou malé, pokud by na ně škola přistoupila, vlastně by zpochybnila velkou část svých dosavadních kroků, které dosud podnikla v aféře s neoprávněným udělováním právnických titulů a ještě by Zachariášovi vyplatila odstupné v řádu milionů.

 

 

CO EXDĚKAN NAVRHOVAL?

 

Odvolaný děkan Jaroslav Zachariáš se ve svém návrhu na mimosoudní vyrovnání zaměřil na dva hlavní body: uznání vedení školy o jejím pochybení při udělení výpovědi a na odstupné.

 

 

1. Výpověď

 

Prostřednictvím svého advokáta Zachariáš ve svém návrhu požaduje, aby rektor ZČU Josef Průša vydal písemné prohlášení, ve kterém například uvede, že fakulta pochybila, když rozhodla o okamžitém zrušení pracovního poměru Jaroslava Zachariáše z důvodu jeho liknavého přístupu k řešení kauzy plagiátu kandidátské práce proděkana fakulty Ivana Tomažiče. Rozhodnutí bylo přijato vedením právnické fakulty ZČU bez jakékoliv konzultace bez osoby rektora, či jiným vedoucím pracovníkem vedením ZČU.

 

V návrhu na mimosoudní vyrovnání se dále požaduje, aby Průša uvedl, že citované rozhodnutí ZČU o okamžitém zrušení pracovního poměru Jaroslava Zachariáše bylo v rozporu se skutečným stavem. Zachariáš prý ve funkci děkana právnické fakulty po zveřejnění kauzy plagiátu postupoval a jednal s plnou odpovědností a v souladu s vnitřními pravidly ZČU.

 

 Průša by měl podle Zachariáše dále uvést, že kvůli mediálnímu tlaku a negativnímu stanovisku současného vedení právnické fakulty musí trvat na Zachariášově výpovědi. Ten by toto stanovisko s pochopením respektoval.

 

 

2. Odstupné

 

Zachariáš dále navrhoval, aby dohoda obsahovala i finanční kompenzaci, vzhledem ke značné nemajetkové újmě, která mu byla způsobena postupem vedení právnické fakulty. Klient považuje za dostatečnou kompenzaci ve výši 25 platů děkana, což je podle jeho slov jen zlomek újmy, kterou utrpěl.

  

V návrhu o vyrovnání uvádí dále Zachariášův advokát Josef Havlůj, že jeho klient preferuje mimosoudní řešení a pokud je ZČU přijme, nepodá žalobu na ochranu osobnosti. V souvislosti se žalobou na ochranu osobnosti byl klient rozhodnut požadovat finanční náhradu nemajetkové újmy, která mu byla způsobena, a to značně vyšší, než 25 platů děkana.

 

 

Jak ale zní konečná dohoda obě strany tají
 

Návrhy ze strany rektora ZČU Josefa Průši k dispozici nejsou. Na čem se obě strany sporu nakonec dohodly,  ani jedna z nich nechtěla sdělit. Rektor Průša pouze řekl, že se univerzita nebude Zachariášovi za nic omlouvat.


"Vše se dozvíte až u soudu, na kterém bude konečné rozhodnutí v celé kauze," řekl rektor Průša. "Návrh mimosoudního vyrovnání, o kterém se dnes jednalo, je jen mezi námi a nebylo by dobré, kdyby se o tom soud dozvěděl už dříve z médií. Odstupné nebylo předmětem našeho jednání," uvedl Průša. Nechtěl se vyjadřovat ani k tomu, zda Zachariáš na fakultě zůstane.

 

 "Náš návrh o smír posoudí soud a ten pak v celém případu definitivně rozhodne," dodal Průša.


"Teď se nebudeme k případu vůbec vyjadřovat," uvedl Zachariáš a rychle odešel v doprovodu svého advokáta.
Okresní soud Plzeň město se bude návrhem na smír v případu sporu Zachariáše a univerzity zabývat na svém jednání 1. září.

 

Co si o dohodě myslí Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a děkan fakulty a Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise?

 

 

 

 

O co se v kauze jedná?


Bývalý děkan plzeňské právnické fakulty Jaroslav Zachariáš dostal výpověď ze zaměstnání loni na podzim, po nástupu Jiřího Pospíšila (ODS) do čela fakulty. Důvodem ke zrušení pracovního poměru bylo poškození dobrého jména fakulty i Západočeské univerzity. Sesazený děkan ovšem odmítl ze školy odejít dobrovolně a až do ukončení sporu jej fakulta musí platit jako svého zaměstnance, i když Zachariáš na škole neučí a nevyvíjí žádnou další činnost.

 

PSALI JSME:

Děkana Zachariáše nahradí Pospíšil, odstoupili i proděkani


Spor tak začal projednávat soud, ale před jednáním nečekaně navrhla škola Zachariášovi mimosoudní vyrovnání.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 


 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

Mediafax/Nova/tn.cz