Romové znovu prchají do Anglie! Prý kvůli dluhům!

Řada Romů žijících ve Vsetíně se rozhodla odjet do Anglie za prací, chtějí si tam vydělat peníze na své dluhy. Agentuře Mediafax to v úterý řekla mluvčí vsetínské radnice Jana Čadová.

"Město Vsetín se dlouhodobě potýká s problémem úhrady nájemného, služeb spojených s bydlením a místních poplatků. Výše dluhů na nájemném často narůstá s vlekoucími se soudními řízeními o vyklizení bytu. To je jeden z důvodů, proč romské rodiny odjíždějí do Anglie ve snaze vydělat si peníze na své dluhy," konstatovala Čadová s tím, že do Anglie už odjelo asi 130 Romů a dalších více než 100 Romů se k odjezdu chystá.

 

PŘEČTĚTE SI:

Čeští a Slovenští Romové rozbili tábor v BRUSELSKÉM PARKU!


Kvůli dluhům radnice letos v dubnu uzavřela s dlužníky nájemní smlouvy na dobu šesti měsíců, které platí od července do konce roku. "Součástí nájemních smluv je exekutorský zápis, ve kterém se nájemce zavazuje vyklidit byt a předat jej zpět pronajímateli a oprávněnému nejpozději do pěti dnů ode dne zániku nájmu. S dlužníky byla uzavřena rovněž dohoda o splátkách dluhu z předchozího nájemního vztahu, přičemž minimální výše splátek činí tisíc korun měsíčně," vysvětlila situaci I. místostarostka města Květoslava Othová (KDU-ČSL).


Podmínkou k uzavření dalších půlročních nájemních smluv od nového roku je, že nájemce bude řádně splácet své dluhy dle uzavřené dohody, do konce září požádal o posečkání s úhradou místních poplatků či pokut a řádně tyto dluhy splácí. Současně splatil dluh na nájmu v bytě, který obývá a dále již nevytváří dluh další.

 

ČTĚTE TAKÉ:

INSPIRACE MATIČNÍ: Slováci staví ZEĎ PROTI ROMŮM!


"Nájemci, kteří jsou z městského bytu vystěhováni, přestávají splácet své dluhy vůči městu a vzhledem k tomu, že se jedná o nízkopříjmové skupiny občanů, stávají se tyto dluhy prakticky nedobytnými. Z tohoto důvodu je vhodným řešením sjednání splátkového kalendáře," vysvětlila Othová.


Podle ní má v současné době většina rodin snahu situaci řešit. "To je jeden z důvodů, proč některé rodiny odchází do ciziny za prací, aby vydělaly peníze na své dluhy. Romové v našem regionu velmi těžko získávají pracovní uplatnění. Někteří z nich využívají tedy svého práva volného pobytu a odcházejí například do Anglie, kde daleko snáze získají zaměstnání a bydlení," konstatovala Othová.

 

NAPSALI JSME:

ŠÉF slovenských NACIONALISTŮ chce VLASTNÍ STÁT PRO ROMY!


Na základě mapování terénu se počet Romů, kteří již odjeli, vyšplhal na 30 rodin. To je 126 lidí, z toho 60 dospělých a 66 dětí. Terénní pracovníci odhadují, že by v nejbližších týdnech mohlo odjet dalších 21 rodin - tedy 48 dospělých a 65 dětí. Jedná se o romské rodiny, které žijí napříč celým městem.


Téměř všechny vsetínské rodiny byly terénními pracovníky v době, kdy se chystaly k odjezdu, seznámeny s možnými riziky odchodu a s postupem, který by v případě odjezdu do zahraničí měly podniknout a zajistit. Ve Vsetíně zůstala většina rodin. Ty se podle Othové snaží své pohledávky vůči městu hradit včas a pravidelně, protože mají velké obavy, že by přišly o střechu nad hlavou a uvědomují si, jak je těžké najít si podnájem.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Strach z Romů má téměř polovina obyvatel Česka


"Do konce září se většina nájemníků snažila uhradit dlužné částky na nájmech, splácet splátkový kalendář a také si uzavřeli splátkové kalendáře na dluh na finančním odboru. Některým rodinám se přesto nepodařilo svůj dluh vyrovnat do tohoto data celý. Tento dluh uhradily v první polovině měsíce října. Některé rodiny bohužel nebraly situaci příliš vážně a o zaplacení svých pohledávek se začaly zajímat až v půlce října. S těmito lidmi terénní pracovníci pravidelně hovořili a upozorňovali je na situaci a na důsledky, které nastanou, když nezaplatí své pohledávky. Jsou také rodiny, které zcela rezignovaly na vzniklou situaci. V současné době se jedná o sedm rodin," uzavřela Othová.

tn.cz / Mediafax