povolební čas

Je po volbách. Co se bude dít dál? Pohlídejte si svou radnici!

Volby
Zdroj: Mediafax
ilustrační foto
Téma:

Komunální volby skončily, ale na mnoha radnicích se právě teď rozjíždí boj o moc. Jde o to, jaká koalice bude na radnicích fungovat a kdo obsadí posty starostů, místostarostů a další.

Výsledky voleb jsou samozřejmě důležité. Je to základ, na kterém se budou stavět budoucí koalice a ostatně i opozice na radnicích. A o ty teď jde především. Ne každá vítězná strana či hnutí nakonec radnici obsadí.

 

Může se ukázat, že strana, která získala nejvíc mandátů, stejně skončí v opozičních lavicích, protože se nenašel nikdo, s kým by mohla vládnout. Anebo ji prostě přeskočí šikovnější vyjednavači a dohodnou koalici s novými zastupiteli dříve.

 

Ti, které jsme si zvolili, jsou už teď našimi novými obecními zastupiteli. Práv a povinností zastupitele ale nabývají až ve chvíli, kdy na první schůzi zastupitelstva složí předepsaný slib. Ani to ale hned tak nebude. Nejprve se musí počkat deset dní, pokud někdo nenapadne platnost voleb.

 

 

Jakmile uplyne tato desetidenní lhůta, začíná běžet jiná - patnáctidenní. Během těchto patnácti dnů se musí uskutečnit první ustavující schůze zastupitelstva. Zároveň však musí ohlášený termín první schůze radnice oznámit občanům na úřední desce. A na této desce musí oznámení viset alespoň sedm dní. Zastupitelstvo tedy nelze svolat okamžitě, což ponechává čas nově zvoleným zástupcům dojednat na radnicích jednotlivé koalice.

 

Slib, který pak musí zastupitelé složit, zní takto: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města) a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Potom musí zastupitel slib stvrdit ještě podpisem.

 

Obvykle se už na prvním zasedání volí zastupitelé do funkcí na radnici - tedy na posty starosty, místostarosty nebo třeba do rady města. Mohou být už voleni také předsedové a členové nejrůznějších výborů. Zákon každé obci nařizuje, aby měla přinejmenším dva výbory - kontrolní a finanční. A ty musí obsadit.

Související témata:
tn.cz / gar