Klaus podepsal nový občanský zákoník. Podívejte se, jak nám změní život

Prezident Václav Klaus podepsal zbrusu nový občanský zákoník, Mediafaxu to v pondělí sdělil mluvčí Hradu Radim Ochvat. Civilní kodex přináší změny například v dědických či vlastnických právech a platit začne už v roce 2014.

Nový občanský zákoník přináší proti úpravě platné od roku 1964 stovky změn a dotkne se každodenního života všech občanů.
 

Kodex má posílit především osobnostní práva. Nově se totiž zvýrazňují sankce za jejich porušení. Návrh zavádí tvrdší sankce pro vydavatele za otištění fotografie známé osobnosti bez jejího souhlasu. Finanční trest by se mohl pohybovat až ve výši dvojnásobku tržní ceny, za jakou by souhlas celebrity se zveřejněním fotografie tisk normálně koupil.
 

Výrazně se upravuje také dědické právo. Větší důraz by se měl klást na přání zemřelého, které vyjádřil v závěti.
 

Změn dozná také oblast bydlení. Podnájem bude možné sjednávat i bez souhlasu majitele bytu. Výjimkou budou pouze případy, kdy nájemník v bytě nebydlí. Pak nájemce bude muset mít k podnájmu souhlas vlastníka bytu.

ČTĚTE TAKÉ:
Nový zákoník je plný kuriozit a šíleností! ČTĚTE

 

Další změna má nastat i v oblasti cestovního ruchu. Cestovní kanceláře se obávaly, že by podle nového občanského zákoníku, který počítal se spojením 'ztráta radosti' z dovolené, byly nucené vyřizovat stovky stížností například na nedostatek slunce během dovolené. V kodexu je proto zanesena formulace 'narušení dovolené způsobené zejména jejím zrušením nebo podstatným zkrácením'.
 

Zákoník oproti původní verzi posílil postavení zvířete. Zvíře zůstává pro účely občanského práva nadále v postavení obdobném věci, nemůže tedy samo nabývat žádných práv a naopak je předmětem vlastnického práva, včetně čerpání plodů a užitků a zcizování. Zákoník ale položí větší důraz na jeho hodnotu jako smysly nadaného živého tvora.

PSALI JSME:
Občanský zákoník: 10 ZMĚN, které se dotknou nás všech!

 

Při projednávání ve sněmovně poslanci vložili do kodexu povinnost dítěte pečovat o své rodiče a poslouchat je v době, kdy k němu mají výchovné povinnosti. Nově by také soudy neměly rozhodovat o tom, že se dítě dává do ústavní péče až do dosažení zletilosti, ale každé tři roky ve věci znovu rozhodnout.
 

Majitele nemovitostí a ty, kteří koupi pozemku či domu teprve zvažují, jistě bude zajímat ta část zákona, která mění dosavadní pojetí vlastnických vztahů ke stavbám a pozemkům, na nichž stojí. Až doposud se totiž v ČR vycházelo ze zásady, že stavba není součástí pozemku. To bude nově prolomeno, spolu s nemovitostí by kupující získal i část pozemku, na kterém je postavena. Součástí pozemku se však nestávají inženýrské sítě.

ČTĚTE TAKÉ:
PTALI JSTE SE ON-LINE na změny v OBČANSKÉM ZÁKONÍKU náměstka ministra spravedlnosti Filipa Melzera

 

Naopak už norma nepočítá s termínem ustanovení o způsobilosti k právním úkonům, tento pojem nahrazuje tradiční termín svéprávnost. Nesvéprávné osoby by se na úřadech měly dočkat většího respektu. Duševně nemocným lidem, a to i těm, které soudce navzdory jejich chorobě neomezil na svéprávnosti, by právní řád nově umožnil mít při ruce někoho (podpůrce), kdo by jim pomáhal v momentech, kdy se chystají učinit nějaké rozhodnutí.
 

Lidé od nového zákona mohou rovněž očekávat lepší ochranu svého majetku. K posílení dochází v oblasti postavení poškozeného. Jednou z novinek je institut náhrady ceny zvláštní obliby. Například zničení předmětu, který sám o sobě nemá závratnou hodnotu, ale jeho majitel si ho cení například kvůli vzpomínkám, se viníkovi pěkně prodraží.
 

Kodex počítá i s nabytím vlastnického práva od nevlastníka. Jedinou podmínkou bude přesvědčení kupujícího o tom, že jedná se skutečným majitelem. Primárně tak bude chráněný ten, kdo něco nabyl v dobré víře.
 

Nový občanský zákoník obsahuje více než tři tisíce paragrafů, ty jsou rozdělené do pěti částí a upravují trojici hlavních okruhů - rodina, vlastnictví a smlouvy. Kodex má začít platit od ledna 2014. Jeho autoři ho připravovali deset let.

tn.cz / mediafax / gar