Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Na právech v Plzni 14 podezřelých držitelů Ph.D. KDO TO JE?

Na plzeňská práva si posvítila i ministryně. Ilusrtrační foto
Zdroj: TN.cz

Právy v Plzni nestandardně prošlo 14 ze 63 absolventů doktorského studia, kteří získali vědeckou hodnost PhD.

Potvrdila to závěrečná zpráva kontrolní komise Západočeské univerzity.


Některé doktorandy zkoušeli lidé bez právnického vzdělání. Několik zájemců bylo zase přijato bez přijímacích zkoušek.


Ve dvou případech zjistila komise splnění předepsaného studia včetně obhajoby doktorské práce za velmi krátkou dobu.


"Studijní dokumentace v těchto případech obsahuje vážné nedostatky, státní zkouška a obhajoba dizertace proběhla před komisí, jejíž jmenování nebylo schváleno vědeckou radou fakulty, s doktorskou prací bylo manipulováno po jejím odevzdání," uvedla komise ve zprávě.


Stejně vážná pochybení konstatovala i ve dvou dalších případech, kdy státní doktorská zkouška a obhajoba dizertace se konaly před neschválenou komisí, v dokumentaci absolventů jsou závažné nedostatky, a to zejména v oponentských posudcích. "Také v těchto případech je důvodné podezření z manipulace s dizertační prací," dodala komise.


V dalších dvou případech je navíc doloženo vysvědčení o doktorské zkoušce konané v oboru Správní právo, není doloženo rozhodnutí o změně tématu dizertační práce, ale titul byl udělen v oboru Občanské právo.


V ostatních osmi případech kontrola jako nejzávažnější pochybení shledala konání státní doktorské zkoušky a obhajoby práce před komisí, jejíž jmenování nebylo schváleno vědeckou radou fakulty.


Ve všech 14 případech komise doporučila prověřit kvalitu obhájené dizertace nezávislými odborníky, případně zahájit řízení vedoucí k odebrání titulu Ph.D.


ZČU zatím oficiálně nepotvrdila žádné jméno absolventa doktorského studia, u něhož hrozí odebrání titulu. Vedení ZČU ale pro média některá jména připustilo. Na seznamu podezřelých absolventů doktorského studia je podle zatím oficiálně nepotvrzených informací například jméno bývalého proděkana fakulty Ivana Tomažiče, předsedy akademického senátu fakulty Daniela Teleckého, pedagoga Jana Kavky, bývalého vysokého policejního důstojníka Jana Brázdy, pedagoga Jana Suchého i advokáta Eduarda Bruny, jenž obhajoval například Jiřího Čunka.


ZČU už má k dispozici právní analýzu, jak postupovat v případě odebírání titulů. Rektor ZČU Josef Průša uvedl, že některé výstupy z ní zveřejní. Komise nyní prověřuje dokumentace všech 830 absolventů rigorózního řízení, kteří získali titul JUDr. Podle některých názorů mezi nimi nakonec bude do deseti případů nejzávažnějších pochybení, u nichž se bude zvažovat možné odebrání titulu.

tn.cz / ČTK