Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Královské stříbření

Kutná Hora se o víkendu vrátí do středověku, přijede i Václav IV.

České královské horní město Kutná Hora se o víkendu vrátí o šest století zpět do roku 1412. Budou se tam totiž konat historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Gotické uličky města stříbra i areál pod královskou mincovnou ve Vlašském dvoře opět ožijí fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého krále Václava IV. Opět se v ději slavnosti připomenou staré hornické tradice i doba největšího vrcholu slávy a prosperity Kutné Hory.
 

A tak, jak se již stalo tradicí, budou mít všichni aktéři i diváci možnost, prožívat společně s králem a jeho chotí Žofií Bavorskou bohatý program jejich dvoudenní návštěvy.
 

Krále v jeho oblíbeném městě čekají obvyklé vladařské povinnosti, například bude do svých rukou přijímat slavnostní přísahu nově zvolených konšelů profesních cechů mincířů a havířů, rozhodovat bude také o trestech pro těžké zločince při zasedání Královského soudu.
 

[IMAGEBOX_1008787]Toto jsou výherci soutěže s Královským stříbřením
 [IMAGEBOX_1008787]


Dramatické události roku 1412, známé z historie předhusitských Čech se však v různých situacích odrazí i na sváteční atmosféře, provázející vždy příjezd krále Václava.
 


 

Přes to vše, hlavní náplní jeho pobytu na Horách Kutných bude oddech a zábava. Nachystali ji pro něj Horníci i jeho dvořané a rytíři. Z hradeb zazní fanfáry a nad celým městem se ponese hlahol zvonů chrámu zasvěceného patronce horníků, sv. Panně Barboře. Otevře se jarmark a řemeslný trh na loukách pod Vlašským dvorem, kde se o sobotním pozdním večeru rozhoří i svatojánské ohně a dvorská slavnost přiblíží divákům středověkou rytířskou symboliku i s jejím patosem a mystikou.
 

Jako každým rokem se do města sjede rytířstvo dychtivé zúčastnit se turnajových klání, sokolníci, kejklíři, muzikanti a herci. Nabitý program výpravné slavnosti bude po dva dny bavit nejen krále s královnou a všechny dvořany i Horníky, ale především ty, kdo zavítají do města, které se díky svému stříbrnému bohatství nazývalo pilířem moci českých králů.
 

Kompletní informace o slavnosti naleznete ZDE.
 

fim TN.cz