Nové zákony: PRÁVA PACIENTŮ A POVINNOSTI LÉKAŘŮ

Jasná pravidla pro poskytování zdravotní péče, lepší fungování záchranné služby, stanovení práv a povinností pacienta i pravidla pro specializované výkony - například pro interupci nebo kastraci.

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

Takové změny přináší trojice zákonů, které ve čtvrtek představil ministr Leoš Heger (TOP 09).

 

 

1) Zákon o zdravotních službách

 

Tento zákon by měl všeobecně zpřehlednit systém poskytování zdravotní péče. Měl by jasněji určit postavení, práva a povinnosti pacienta. V praxi to bude znamenat, že pacient se stane "hlavním účastníkem procesu poskytování zdravotních služeb“ a bude se moci svých práv domáhat. Lékař nebo zdravotní pracovník pak může být v případě špatného postupu nebo pochybení v rámci nastaveného systému sankcionován.

 

 

Na druhou stranu pro zefektivnění zdravotního systému je potřeba stanovit i pacientovy povinnosti – pokud je nebude plnit, bude i on sankcionován. V minulosti totiž často docházelo k nadužívání až zneužívání zdravotních služeb – mnozí lékaři si často stěžují, že do ordinace si často chodí převážně starší a osamělí lidé povídat, aniž by měli seriozní důvod k návštěvě, čímž zbytečně zatěžují zdravotní systém.

 

PSALI JSME:

Heger představil ZÁKONY, KTERÉ MAJÍ ZACHRÁNIT ZDRAVOTNICTVÍ

 

Jednou ze zásadních změn, které by měly nové zákony přinést je možnost konzultace stanovené diagnózy s dalším lékařem. Pacient tak již nebude odkázán jen na jeden lékařský názor, ale v případě pochybností bude moci konzultovat svůj zdravotní stav a stanovenou diagnózu s dalším expertem.

 

Další změnou bude jasné stanovení jednotných podmínek pro udělení oprávnění k poskytování zdravotní péče pro státní i nestátní zdravotnické subjekty. Zároveň budou přesně stanoveny kompetence správních úřadů, které budou moci provádět kontroly zdravotních zařízení za účelem zefektivnění a zkvalitnění jejich služeb. V případě nespokojenosti s poskytovanou službou, bude mít pacient možnost si stěžovat – každá taková stížnost bude řádně prošetřena. Lhůta pro vyřízení stížnosti bude jasně stanovená zákonem.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Zdravotnická reforma se blíží! Nečas ji podporuje

 

Poskytovatel zdravotní služby bude mít povinnost zajistit předání informací o zdravotním stavu pacienta ostatním poskytovatelům, pokud je pacient navštíví nebo začne využívat jejich služby. Tímto opatřením by mělo odpadnout v podstatě nesmyslné opakování stejných vyšetření u různých lékařů, což by mělo ušetřit nezanedbatelné množství finančních prostředků.

 

 

PSALI JSME:

ZDRAVOTNICKÉ REFORMY: O kolik VÍC zaplatíme?

 

2) Zákon o specifických zdravotních službách

 

Tento zákon se zabývá konkrétními problémy, které byly v minulosti často řešeny. Jedná se například o asistovanou reprodukci, sterilizaci, změnu pohlaví transsexuálních osob, klonování a genetiku nebo ochranné léčení.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Ústav pro nebezepečné zločince dostane prvního obyvatele

 

V případě ochranné léčby zákon specifikuje práva a omezení osoby, která ji absolvuje. Jde například a zákaz návštěv konkrétních osob, zákaz používání mobilního telefonu nebo třeba zákaz vycházek.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Heger: Nečekám masový úprk lékařů do ciziny

 

3) Zákon o zdravotnické záchranné službě

 

Cílem tohoto nového zákona bude stanovit jednotné podmínky pro provoz zdravotnické záchranné služby a zvýšení její dostupnosti. Dále by měl zákon jasně definovat podmínky jejího financování.

 

Anketa

Pomohou nové zákony zefektivnit a zlepšit české zdravtnictví?

Hlasovalo 394 lidí.
Velmi důležité je také stanovení konkrétních vztahů a povinností mezi provozovatelem zdravotnické záchranné služby a poskytovatelem zdravotní péče. Jasně budou také stanovena práva a povinnosti pracovníků výjezdových týmů záchranné služby.

 

Ministerstvo zdravotnictví předpokládá vybudování přibližně 40 nových výjezdových stanovišť, což by mělo snížit dojezdový čas na některých potřebných místech republiky.

 

Poslechněte si vyjádření ministra zdravotnictví Leoše Hegera k situaci ve zdravotnictví:

 

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

Štěpán Hrubý TN.cz