Nový občanský zákoník. Co se změní?

Nově připravovaný občanský zákoník přinese několik změn pro každého občana České republiky. Současný občanský zákoník je totiž v platnosti od roku 1964 a byl pouze průběžně novelizován.

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

V občanském zákoníku najdete Obecnou část, Absolutní majetkové právo, Relativní majetkové právo, Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

Svéprávnost

 

Plnou svéprávnost získává člověk dosažením 18. roku života, dříve se může stát svéprávným díky sňatku. Nový zákoník umožňuje nabytí svéprávnosti také emancipací. Pokud je například 17-letý mladík schopen se o sebe sám postarat, není finančně ani jinak existenčně na nikom závislý, může nabýt svéprávnosti. Současná úprava zákona neumožňuje nesvéprávným zařizovat jisté věci – například odběr elektrické energie nebo plynu. Nabytím svéprávnosti může osoba mladší 18 let tyto záležitosti vyřizovat bez souhlasu zákonného zástupce.

 

Dědictví

 

Podle nové úpravy zákona o dědictví budou nově zahrnuti do skupiny lidí s právem dědit také bratranci a sestřenice.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Jste na podpoře? ZAPOMEŇTE NA BRIGÁDU!!

Klaus souhlasí s omezením státní podpory stavebnímu spoření

 

Změna chápání pojmu věci v právním smyslu

 

Platný zákoník výslovnou definici věci nemá. Nový zákoník vychází s rakouského modelu definice věci, který zní takto: "Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“

 

Při připomínkovém řízení se mnohokrát opakoval dotaz na status "věci“. Vymezení této definice zajímalo mimo jiné i Asociaci českých cirkusů, kteří do připomínkového řízení napsali toto: "Pokud zvíře nebude věcí, jaký status bude mít? Obáváme se častého rozporuplného vykládání a posuzování jednotlivých situací, na které byla dosud dána jasná pravidla, protože zvíře věcí bylo. Obracíme se s dotazem, jaké bude mít konkrétně zvíře práva a povinnosti.“

 

I na tuto problematiku nový zákoník pamatuje. Zvířata jsou dnes právní teorií považována za věci v právním smyslu (zákon o nich totiž výslovné ustanovení nemá). Návrh, inspirovaný v této souvislosti nejen některými zahraničními zákony ale i mezinárodními smlouvami, navrhuje výslovně stanovit, že živé zvíře není věcí ve smyslu práva.

 

Náhradní mateřství

 

Náhradní mateřství řeší problematiku, kdy manželský pár poskytne své zárodečné buňky za účelem oplodnění v laboratoři a donošení dítěte (embrya) jinou ženou. Vzhledem k tomu, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila, je možné vztah dárkyně embrya - neplodné ženy - k dítěti legalizovat cestou osvojení. Výslovně se proto stanoví, že osvojení v případech náhradního mateřství je povoleno.

 

Podrobné informace o kompletních změnách v občanském zákoníku najdete ZDE.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

TN.cz