Potratů v Česku ubylo. Za rok jich lékaři provedli 40,5 tisíc

Interrupce. Ilustrační foto
Zdroj: oficiální zdroj
V Ústeckém kraji připadá na tisíc žen 22,75 potratu (ilustrační foto).

Nejvíce potratů provedli lékaři v Ústeckém kraji. Nejméně potratů připadá v Čechách na Pardubický kraj.

V České republice zaznamenali lékaři v loňském roce přes 40,5 tisíce potratů. Vyplývá to z čísel, která zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).


V Čechách je dlouhodobě vyšší potratovost než na Moravě, nejvyšší vykazuje sever a severozápad Čech, směrem k jihovýchodu se počet potratů snižuje. Prvenství v počtu potratů zaujímá Ústecký kraj, kde na tisíc žen v plodném věku připadlo 22,75 potratu. Naopak nejnižší počet potratů na tisíc žen plodného věku byl v Pardubickém kraji, a to 13,35.


Oproti roku 2008 se celkový počet potratů snížil. "Po dvouletém růstu opět pokračuje dlouhodobé snižování celkového počtu potratů, který byl v České republice pozorován již od počátku 90. let a jehož hlavním důvodem bylo snižování počtu interrupcí. Za to může zejména rozšíření moderních metod antikoncepce. Zatímco na počátku 90. let připadalo na tisíc žen mezi 15. a 49. rokem života ročně kolem 40 interrupcí, v současné době je to kolem 10, z nichž tři čtvrtiny tvoří miniinterrupce," uvedla za ÚZIS Jana Wiesnerová.


Nejvyšší podíl na poklesu umělé potratovosti měla v Česku v 90. letech skupina žen ve věku 25 až 29 let. Na tisíc žen připadalo až do roku 1999 nejvíce interrupcí právě na tuto věkovou skupinu. Od roku 2000 přísluší toto prvenství skupině žen ve věku 30 až 34 let. Posun ve věku žen při interrupcích je logickým důsledkem zvýšení věku matek při narození dítěte, protože mezi ženami podstupujícími interrupci jsou u nás dlouhodobě nejvíce zastoupeny ženy s dvěma dětmi.


ÚZIS také upozorňuje, že v posledních letech dochází ke zvyšování počtu samovolných potratů, a to jak v absolutním počtu, tak v přepočtu na tisíc žen fertilního věku. Od konce osmdesátých let, kdy se samovolné potraty podílely zhruba 12 procent na celkovém počtu potratů, se podíl spontánních potratů zvyšuje a v roce 2009 činil 36 procent.


"Za rostoucím trendem v počtu samovolných potratů lze hledat, kromě vyššího počtu těhotenství, také zvýšená rizika způsobená vyšším věkem těhotných žen. V současném období se pro rozšíření rodiny rozhoduje početná skupina žen narozených v populační vlně 70. let, kterým je nyní přes 30 let. Přitom, dle většiny odborníků, nastávají ideální biologické podmínky pro bezproblémový průběh těhotenství u žen o několik let dříve," podotkla Wiesnerová.


Nejvyšší počet samovolných potratů připadá na ženy ve věkových skupinách 25 až 29 a 30 až 34 let, zatímco dříve výrazně převládala v počtu samovolných potratů věková skupina 20 až 24 let.

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve Full HD a bez reklam na Voyo.cz

tn.cz / Mediafax