Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

stavba vnitřního okruhu

Praha proplatí za práce na tunelu Blanka 300 milionů, zbytek faktur čeká kontrola

Primátor Svoboda v tunelu Blanka
Zdroj: Mediafax
Primátor Svoboda v tunelu Blanka

Praha proplatí společnosti Metrostav z dlužné částky za práce na tunelovém komplexu Blanka 300 milionů korun, zbylé faktury podrobí kontrole. Celá situace by měla být vyřešena do půl roku, oznámil dnes v tiskové zprávě primátor Bohuslav Svoboda.

Zpoždění plateb město Praha obhajuje tím, že musí zkontrolovat všechny změny, které v projektu během výstavby nastaly. Z auditu faktur, kterou zpracovala společnost White and Case, totiž vyplynuly nejasnosti, kolik z požadovaných částek tvoří vícenáklady a kolik náklady plynoucí přímo ze smlouvy či z její valorizace, tvrdí primátor Svoboda.
 

"Pokračuji v hlídání a minimalizaci nákladů města tak, jak jsem Pražanům slíbil. Každá koruna na Blanku projde bedlivou kontrolou,“ říká primátor.
 

Tunel Blanka bude sloužit nejen všem Pražanům, ale i návštěvníkům Prahy. Měl by snížit počet dopravních nehod a zlepšit životního prostředí.
 

CELÉ VYJÁDŘENÍ PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU:
 

Vzhledem k různým nepravdám, nepřesnostem a složitosti situace bychom rádi zrekapitulovali celý postup města při financování tunelového komplexu Blanka:
 

1. Dne 1. 3. 2011 předložil do Rady hl. m. Prahy tehdejší 1. náměstek primátora Karel Březina tisk R-3677, kterým vyčíslil finální cenu Blanky na 37,912 mld. Kč.
 

2. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda následně zadal analýzu společnosti White and Case a vyvinul maximální tlak pro další snížení celkových investičních nákladů na stavbu.
 

3. Na základě analýzy se primátorovi města podařilo vyjednat další úspory, které byly Radě hl. m. Prahy předloženy v tisku Karla Březiny pod číslem R-4812 dne 18. 10. 2011. Tento tisk vyčísluje celkové předběžné investiční náklady na 36,980 mld. Kč, což představuje cca 1 mld. Kč úsporu, přičemž další 1 mld. Kč tvoří rezerva, kterou město nechce utrácet, jde tedy o úsporu ve výši 2 mld Kč.
 

4. Na základě tohoto materiálu byl stanoven úkol pro Odbor městského investora projednat úpravu smluvních vztahů v tomto duchu se všemi účastníky stavby.
 

5. Ředitel odboru Jan Beránek, který na Magistrát nastoupil 1. 2. 2012, uzavřel čtyři měsíce od svého nástupu dne 24. 5. 2012 po složitých jednáních o souhrnném rozpočtu se všemi zúčastněnými stranami, tedy Metrostavem, ČKD, IDS, projektanty a právníky dodatky ke smlouvám. Poprvé v historii stavby se tak smluvně stanovuje v tisku zmíněná, stropová cena a termín dokončení stavby. Dodatky přitom přísně vycházejí z usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 18. 10.2011.
 

6. Dodatky neschvalovaly žádnou novou skutečnost či zakázku a už vůbec neměnily cokoliv v projektu samotného tunelového komplexu. "Uzavřením dodatků je potvrzena maximální cena stavby vyčíslená materiálem z 18. 10. 2011 a termín dokončení – nic více ani méně,“ říká primátor Bohuslav Svoboda.
 

7. Od léta 2012 nedocházelo k proplácení faktur za výstavbu tunelového komplexu Blanka. Důvodem ale nebylo to, že by město nemělo finanční prostředky na zaplacení faktur, kterými plně disponuje, ale fakt, že v průběhu výstavby tunelu Blanka došlo k významným změnám projektu a vedení města logicky chtělo vědět, za co jsou finance konkrétně vynakládány. Město v současné době kontroluje jednotlivé změny v projektu tak, aby mohlo proplatit faktury v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proces je složitější díky velkému množství prací - jedná se o kontrolu v rámci více než 2 300 složek.
 

Vyjádření k napadnutí opozicí:
 

"Nechápu napadání opozice – stejně jako každý člověk, který si hlídá své náklady, tak i město dřív, než přistoupí k proplacení všech víceprací nad rámec zadávací dokumentace, musí provést detailní kontrolu. Jedná o práce, které probíhaly i před rokem 2012, je tedy přinejmenším zajímavé, že se během naší snahy o zprůhlednění stavby ozývá právě zastupitel Karel Březina, který měl stavbu 12 měsíců ve své kompetenci člena Rady hl. m. Prahy,“ uvádí primátor Svoboda.
 

"Riziko překročení 20 % víceprací skutečně hrozí, poukazuje na to ostatně již analýza White and Case ze srpna 2011, která byla v září 2011 zveřejněna na webu města a v říjnu 2011 součástí usnesení Rady, takže o ní byl Karel Březina podrobně informován - v rámci své gesce ji nepochybně podrobně nastudoval. Je s velkým podivem, že se Odbor městského investora pod jeho vedením touto analýzou nezačal řídit tak, aby k odvrácení onoho rizika došlo již v době působení Karla Březiny v Radě.“
 

Tisk z října 2011, předložený ostatně Karlem Březinou osobně, naprosto jasně ukládá zajistit a průběžně sledovat realizaci souboru staveb Městského okruhu – tunelového komplexu Blanka náměstku primátora pro dopravu. Přesto až do konce jeho působení v Radě hl. m. Prahy byly evidentně propláceny faktury bez kontroly toho, jestli práce v nich obsažené byly zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 

TN.cz