Přehled vysokých škol: Tady máte šanci na přijetí!

studenti, vysokoškoláci

Máte obavy, že neprojdete náročným přijímacím řízením na vysokou školu? Vyberte si fakultu, na kterou se hlásí méně lidí a vaše šance na studium budou vyšší. Přehled fakult najdete v našem článku.

Zajímá vás úspěšnost přijetí na různé typy vysokých škol? Potřebné informace nedávno zveřejnil Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) ve statistice přihlášených a přijatých uchazečů o studium na vysoké, resp. vyšší odborné škole. Je z ní patrné, že úspěšnost přijetí na vysokou školu činila v roce 2011/2012 74,5 %. Obtížnější přitom bylo dostat se ke studiu v kombinované formě (úspěšnost 63,1 %) oproti prezenčnímu studiu (úspěšnost 77,2 %). Celkem bylo v loňském roce k vysokoškolskému studiu podáno 330066 přihlášek, z toho 262648 k prezenčnímu studiu. Tato čísla jsou srovnatelná se školním rokem 2010/2011. Podle odborníků bude počet přihlášek a úspěšnost studentů i v letošním roce podobná, jako v předchozích letech.

 

Nejžádanější obory studia

 

Největší zájem byl o ekonomické obory (70460 přihlášek), na druhém místě byly humanitní a společenskovědní obory (67194 přihlášek), další zájemci chtěli studovat. pedagogiku a sociální péči (50797 přihlášek). Nejméně přihlášek došlo na kulturně a umělecky orientované fakulty (6996 přihlášek).

 

Počet přihlášek a uchazečů

 

Ženy podaly větší počet přihlášek (201690) než muži (128373) a dominovaly i v celkovém počtu přihlášených uchazečů: v roce 2011/2012 jich bylo 85146, zatímco mužů bylo 64 467. Opačný trend ovšem panuje v úspěšnosti přijetí, kdy u mužů činila 81,7 %, zatímco u žen 69,1 %.

 

 

Úspěšnost přijetí podle jednotlivých vysokých škol

 

ÚIV věnoval pozornost i šancím na přijetí na jednotlivé vysoké školy. Podle zveřejněné zprávy se na Univerzitu Karlovu v Praze dostalo přibližně 44 % uchazečů a na Masarykovu univerzitu v Brně cca 45 % uchazečů. Výraznější pokles úspěšnosti v řádu přibližně desítky procent, někde i více, bylo možné pozorovat například u Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či u Českého vysokého učení technického v Praze. Pokles úspěšnosti zájemců o studium ohlásila Vysoká škola chemicko-technologická, kde tento parametr spadl z 89,1 % na 69,5 %.

 

Úspěšnost přijetí na jednotlivé fakulty vysokých škol najdete v naší tabulce:

 

Fakulta (škola) Typ školy Úspěšnost přijetí
Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP v Praze)  Veřejná  7,47%
Divadelní fakulta AMU (AMU v Praze)  Veřejná  10,23%
Fakulta výtvarných umění (VUT v Brně)  Veřejná  11,76%
Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (AMU v Praze)  Veřejná  12,39%
2. lékařská fakulta (UK v Praze)  Veřejná  16,80%
Fakulta sociálních studií (OU v Ostravě)  Veřejná  16,96%
Akademie výtvarných umění v Praze (AVU v Praze)  Veřejná  17,74%
Fakulta architektury (VUT v Brně)  Veřejná  18,05%
Právnická fakulta (MU Brno)  Veřejná  18,61%
Lékařská fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  18,96%
Divadelní fakulta (JAMU v Brně)  Veřejná  19,54%
Fakulta multimediálních komunikací (UTB ve Zlíně)  Veřejná  24,17%
Právnická fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  24,34%
Právnická fakulta (UK v Praze)  Veřejná  24,85%
Fakulta právnická (ZU v Plzni)  Veřejná  25,42%
Fakulta zdravotnických věd (UP v Olomouci)  Veřejná  25,62%
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (MENDELU v Brně)  Veřejná  26,32%
Pedagogická fakulta (OU v Ostravě)  Veřejná  26,65%
3. lékařská fakulta (UK v Praze)  Veřejná  26,69%
Lékařská fakulta (MU Brno)  Veřejná  27,07%
Fakulta umění a designu (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  27,15%
Fakulta sportovních studií (MU Brno)  Veřejná  27,97%
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (UK v Praze)  Veřejná  27,97%
Filozofická fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  28,66%
Fakulta veterinárního lékařství (VFU Brno)  Veřejná  28,70%
Fakulta sociálních studií (MU Brno)  Veřejná  29,11%
Fakulta financí a účetnictví (VŠE v Praze)  Veřejná  29,82%
Filozofická fakulta (UK v Praze)  Veřejná  30,03%
Lékařská fakulta (OU v Ostravě)  Veřejná  30,13%
Fakulta podnikohospodářská (VŠE v Praze)  Veřejná  30,35%
Fakulta humanitních studií (UK v Praze)  Veřejná  30,78%
Pedagogická fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  30,92%
Hudební a taneční fakulta AMU (AMU v Praze)  Veřejná  31,07%
Lékařská fakulta v Hradci Králové (UK v Praze)  Veřejná  31,34%
Národohospodářská fakulta (VŠE v Praze)  Veřejná  32,78%
Filozofická fakulta (OU v Ostravě)  Veřejná  34,12%
Fakulta umění a architektury (TU v Liberci)  Veřejná  34,39%
Fakulta sociálních věd (UK v Praze)  Veřejná  34,49%
Provozně ekonomická fakulta (MENDELU v Brně)  Veřejná  35,03%
Ekonomicko-správní fakulta (MU Brno)  Veřejná  35,07%
Fakulta restaurování (U Pardubice)  Veřejná  35,29%
Fakulta pedagogická (ZU v Plzni)  Veřejná  35,95%
Fakulta zdravotnických studií (ZU v Plzni)  Veřejná  36,58%
Fakulta umění (OU v Ostravě)  Veřejná  37,04%
Pedagogická fakulta (U Hradec Králové)  Veřejná  38,69%
Lékařská fakulta v Plzni (UK v Praze)  Veřejná  38,97%
Farmaceutická fakulta (VFU Brno)  Veřejná  39,69%
Fakulta tělesné výchovy a sportu (UK v Praze)  Veřejná  40%
Fakulta Veřejnáejných politik (SU v Opavě)  Veřejná  40,20%
Fakulta podnikatelská (VUT v Brně)  Veřejná  43,47%
Fakulta managementu a ekonomiky (UTB ve Zlíně)  Veřejná  44,10%
Pedagogická fakulta (MU Brno)  Veřejná  44,69%
Fakulta biomedicínského inženýrství (ČVUT v Praze)  Veřejná  45,31%
1. lékařská fakulta (UK v Praze)  Veřejná  45,63%
Fakulta humanitních studí (UTB ve Zlíně)  Veřejná  46,78%
Fakulta zdravotnických studií (U Pardubice)  Veřejná  46,86%
Fakulta sociálně ekonomická (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  47,29%
Filozofická fakulta (U Hradec Králové)  Veřejná  47,54%
Ekonomická fakulta (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  48,85%
Hudební fakulta (JAMU v Brně)  Veřejná  49,17%
Pedagogická fakulta (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  52,20%
Fakulta ekonomicko-správní (U Pardubice)  Veřejná  52,51%
Fakulta tělesné kultury (UP v Olomouci)  Veřejná  52,54%
Ekonomická fakulta (TU v Liberci)  Veřejná  52,69%
Fakulta mezinárodních vztahů (VŠE v Praze)  Veřejná  52,81%
Fakulta architektury (ČVUT v Praze)  Veřejná  52,84%
Agronomická fakulta (MENDELU v Brně)  Veřejná  53,16%
Filozoficko-přírodovědecká fakulta (SU v Opavě)  Veřejná  54,11%
Fakulta informatiky a managementu (U Hradec Králové)  Veřejná  54,75%
Fakulta ekonomická (ZU v Plzni)  Veřejná  55,74%
Fakulta ekonomická (ZU v Plzni)  Veřejná  55,74%
Přírodovědecká fakulta (OU v Ostravě)  Veřejná  56,76%
Fakulta informatiky a statistiky (VŠE v Praze)  Veřejná  57,38%
Fakulta informatiky (MU Brno)  Veřejná  59,98%
Ekonomická fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  60,76%
Filozofická fakulta (MU Brno)  Veřejná  60,89%
Zdravotně sociální fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  61,02%
Fakulta filozofická (U Pardubice)  Veřejná  61,07%
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (TU v Liberci)  Veřejná  61,82%
Fakulta chemicko-inženýrská (VŠCHT v Praze)  Veřejná  61,88%
Pedagogická fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  62,50%
Fakulta chemická (VUT v Brně)  Veřejná  62,94%
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ Jihlava)  Veřejná  63,73%
Fakulta chemické technologie (VŠCHT v Praze)  Veřejná  64,77%
Fakulta potravinářské a biochemické technologie (VŠCHT v Praze)  Veřejná  64,82%
Přírodovědecká fakulta (UK v Praze)  Veřejná  65,14%
Fakulta elektrotechniky a informatiky (U Pardubice)  Veřejná  66,18%
Teologická fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  66,21%
Filozofická fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  67,07%
Cyrilometodějská teologická fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  67,20%
Fakulta informačních technologií (VUT v Brně)  Veřejná  67,32%
Fakulta informačních technologií (ČVUT v Praze)  Veřejná  67,85%
AKADEMIE STING, o.p.s. (STING Brno)  Soukromá  68%
Matematicko-fyzikální fakulta (UK v Praze)  Veřejná  68,12%
Provozně ekonomická fakulta - Hradec Králové (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Cheb (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Jičín (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Klatovy (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Litoměřice (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Most (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Sezimovo Ústí (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Provozně ekonomická fakulta - Šumperk (ČZU v Praze)  Veřejná  68,17%
Přírodovědecká fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  68,94%
Přírodovědecká fakulta (MU Brno)  Veřejná  69,19%
Přírodovědecká fakulta (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  69,25%
Evropský polytechnický institut, s.r.o. (EPI Kunovice)  Soukromá  70,97%
Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU v Brně)  Veřejná  71,11%
Dopravní fakulta Jana Pernera (U Pardubice)  Veřejná  71,35%
B.I.B.S., a.s. (BIBS Brno)  Soukromá  71,37%
Fakulta stavební (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  72,08%
Fakulta technologická (UTB ve Zlíně)  Veřejná  72,24%
Fakulta chemicko-technologická (U Pardubice)  Veřejná  72,56%
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (UK v Praze)  Veřejná  72,65%
Fakulta strojní (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  73,25%
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (VFU Brno)  Veřejná  73,81%
Fakulta strojní (ČVUT v Praze)  Veřejná  74,35%
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS Praha)  Soukromá  74,67%
Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS Praha)  Soukromá  74,67%
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (VŠFS Praha)  Soukromá  74,67%
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - Březnice (ČZU v Praze)  Veřejná  74,77%
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů - Humpolec (ČZU v Praze)  Veřejná  74,77%
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (ČZU v Praze)  Veřejná  74,77%
Fakulta aplikované informatiky (UTB ve Zlíně)  Veřejná  75,38%
Zahradnická fakulta (MENDELU v Brně)  Veřejná  75,61%
Fakulta stavební (ČVUT v Praze)  Veřejná  75,65%
CEVRO Institut, o.p.s. (CEVRO Praha)  Soukromá  75,90%
Fakulta logistiky a krizového řízení (UTB ve Zlíně)  Veřejná  76,31%
Filozofická fakulta (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  76,42%
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. (PVŠPS Praha)  Soukromá  76,85%
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO Písek)  Soukromá  76,92%
Detašované pracoviště FJFI ČVUT v Děčíně (ČVUT v Praze)  Veřejná  78,34%
Fakulta elektrotechniky a informatiky (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  78,34%
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (ČVUT v Praze)  Veřejná  78,34%
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP Praha)  Soukromá  78,38%
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (VŠAP Praha)  Soukromá  78,38%
Evangelická teologická fakulta (UK v Praze)  Veřejná  79,05%
Katolická teologická fakulta (UK v Praze)  Veřejná  79,06%
Přírodovědecká fakulta (UP v Olomouci)  Veřejná  79,28%
Fakulta technologie ochrany prostředí (VŠCHT v Praze)  Veřejná  80,59%
Fakulta filozofická (ZU v Plzni)  Veřejná  80,98%
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE v Českých Budějovicí Veřejná  82,82%
ŠKODA AUTO a.s. Vysoká škola (ŠAVŠ Mladá Boleslav)  Soukromá  82,92%
NEWTON College, a. s. (NC Brno)  Soukromá  82,95%
Fakulta rybářství a ochrany vod (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  83,57%
Fakulta textilní (TU v Liberci)  Veřejná  83,73%
Fakulta životního prostředí (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  83,74%
Hornicko-geologická fakulta (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  84,03%
Fakulta strojního inženýrství (VUT v Brně)  Veřejná  85,20%
SoukromáKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. (SVŠE Znojmo)  Soukromá  85,26%
SoukromáKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. (SVŠE Znojmo)  Soukromá  85,26%
Fakulta managementu (VŠE v Praze)  Veřejná  85,32%
Fakulta bezpečnostního inženýrství (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  85,50%
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (VUT v Brně)  Veřejná  85,80%
Fakulta životního prostředí - Dalovice (ČZU v Praze)  Veřejná  87,10%
Fakulta životního prostředí - Litvínov (ČZU v Praze)  Veřejná  87,10%
Fakulta životního prostředí (ČZU v Praze)  Veřejná  87,10%
Fakulta výrobních technologií a managementu (UJEP v Ústí nad Labem)  Veřejná  87,36%
Technická fakulta - České Budějovice (ČZU v Praze)  Veřejná  87,76%
Technická fakulta - Jičín (ČZU v Praze)  Veřejná  87,76%
Technická fakulta (ČZU v Praze)  Veřejná  87,76%
Soukromákromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES Praha)  Soukromá  88,06%
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (TU v Liberci)  Veřejná  88,45%
Vysoká škola Karla Engliše, a.s - pracoviště Liberec (VŠKE Brno)  Soukromá  89,03%
Vysoká škola Karla Engliše, a.s. (VŠKE Brno)  Soukromá  89,03%
Literární akademie (Soukromákromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s.r.o. (LA Praha)  Soukromá  91,53%
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. (ZMVŠ Třebíč)  Soukromá  93,87%
ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. Soukromá  93,88%
ARC - VŠPSV (VŠPSV Kolín)  Soukromá  93,88%
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (AAVŠ Praha)  Soukromá  95%
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP Praha)  Soukromá  95%
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (VŠB-TU Ostrava)  Veřejná  95,42%
Fakulta strojní (ZU v Plzni)  Veřejná  95,55%
Fakulta elektrotechnická (ZU v Plzni)  Veřejná  96,18%
Fakulta aplikovaných věd (ZU v Plzni)  Veřejná  96,43%
Obchodně podnikatelská fakulta (SU v Opavě)  Veřejná  96,86%
Fakulta lesnická a dřevařská - Kostelec (ČZU v Praze)  Veřejná  96,96%
Fakulta lesnická a dřevařská - Písek (ČZU v Praze)  Veřejná  96,96%
Fakulta lesnická a dřevařská (ČZU v Praze)  Veřejná  96,96%
AKCENT College s.r.o. (AC Praha)  Soukromá  97,06%
Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Břeclav (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Jablonec nad NiSoukromá (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Jihlava (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Karlovy Vary (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Karviná (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Teplice (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Regionální pracoviště Vyškov (BIVŠ Praha)  Soukromá  97,09%
Fakulta dopravní (ČVUT v Praze)  Veřejná  97,41%
Fakulta stavební (VUT v Brně)  Veřejná  97,50%
Fakulta elektrotechnická (ČVUT v Praze)  Veřejná  98,43%
Husitská teologická fakulta (UK v Praze)  Veřejná  98,45%
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (VŠEM Praha)  Soukromá  98,60%
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (VŠH Praha)  Soukromá  98,70%
Krajské pracoviště Jablonec nad NiSoukromá (VŠRR Praha)  Soukromá  99,12%
Vysoká škola regionálního rozvoje , s.r.o. (VŠRR Praha)  Soukromá  99,12%
Unicorn College s.r.o. (UC Praha)  Soukromá  99,37%
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. (MVŠ Olomouc)  Soukromá  99,41%
Zemědělská fakulta (JU v Českých Budějovicích)  Veřejná  99,51%
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE Praha)  Soukromá  99,89%
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. pobočka Karlovy Vary (VŠMIE Pr Soukromá  99,89%
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. pobočka Kladno (VŠMIE Praha)  Soukromá  99,89%
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. pobočka Praha 9 (VŠMIE Praha)  Soukromá  99,89%
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Pobočka Sokolov (VŠMIE Praha)  Soukromá  99,89%
Edukačné centrum Vysokej školy logistiky o.p.s. (VŠL Přerov)  Soukromá  100%
Edukační centrum Praha Vysoké školy logistiky o.p.s - 1. ročník (VŠL Přerov)  Soukromá  100%
Edukační centrum Praha Vysoké školy logistiky o.p.s - 2. a 3. ročník (VŠL Přerov)  Soukromá  100%
Fakulta strojní (TU v Liberci)  Veřejná  100%
Konzultační středisko Hotelová škola Vincenze Priessnitze (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko Institut Euroschola (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko MI COOP, spol. s r. o. (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko Střední ekonomicko-podnikatelská škola, o.p.s. (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko Střední škola informatiky a služeb (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Konzultační středisko Základní škola a městské 8-leté gymnázium (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP Praha)  Soukromá  100%
University of New York in Prague, s.r.o. (UNYP Praha)  Soukromá  100%
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. (UJAK Praha)  Soukromá  100%
Univerzitní středisko Liberec Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (MUP Praha)  Soukromá  100%
VŠP, a.s., Ostrava, pobočka Nový Jičín (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠCRHL Praha)  Soukromá  100%
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS České Budějovice)  Soukromá  100%
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS České Budějovice)  Soukromá  100%
Vysoká škola Karlovy Vary o. p. s. (VŠKV Karlovy Vary)  Soukromá  100%
Vysoká škola Karlovy Vary o.p.s. - výukové centrum Praha (VŠKV Karlovy Vary)  Soukromá  100%
Vysoká škola logistiky o.p.s. (VŠL Přerov)  Soukromá  100%
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. (VŠOH Brno)  Soukromá  100%
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. (VŠO Praha)  Soukromá  100%
Vysoká škola podnikání, a.s. (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%
Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona (VIFD Brno)  Soukromá  100%
Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona (VIFD Brno)  Soukromá  100%
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. (PALESTRA Praha)  Soukromá  100%
Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (VŠZ Praha)  Soukromá  100%
Vzdělávací centrum (VŠP Ostrava)  Soukromá  100%

 

Podrobnější přehled (i s počtem přihlášek a počtem přijatých studentů) můžete získat na adrese http://www.vysokeskoly.com/sance-na-prijeti/.

 

Zdroj: ÚIV, MŠMT, vysokeskoly.com
 

vac