Klaus posvětil změny v oblasti daní, hazardu a školství

Václav Klaus
Zdroj: Mediafax
Prezident Václav Klaus

Reorganizace systému úřadů české daňové správy, vznik nové Finanční správy České republiky se 14 krajskými finančními úřady, to vše obsahuje návrh zákona, jehož platnost svým podpisem potvrdil prezident Václav Klaus. V úterý o tom informoval jeho mluvčí Radim Ochvat.

Vzniknou krajské finanční úřady

Prezidentem podepsaný zákon navazuje na právní úpravu, která počítá s vytvořením jednoho inkasního místa. Podstatnou změnou zákona je přechod na dvoustupňový model řízení finanční správy. Současná struktura daňových výběrčích míst stojí v Česku na 199 finančních úřadech, osmi finančních ředitelstvích a Generálním finančním ředitelství (GFŘ).
 

Zatímco GFŘ by mělo zůstat v prakticky nezměněné podobě, další pracoviště čekají změny.
 

Svůj finanční úřad má mít nově každý kraj. Pod 14 krajských finančních úřadů přejde dvoustovka těch stávajících, které se stanou jejich územními pracovišti. Podle potřeby budou moci být některá z nich rušená a další vznikat.
 

Vznik jednotného inkasního místa

Prezident Václav Klaus podepsal normu, která umožní zaměstnavatelům a OSVČ platit daně, zdravotní a sociální pojištění na jediném místě. Zavedení jednotného inkasního místa má umožnit platby daní, pojistného na sociální zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění v jedné instituci. Norma navíc ruší i některé daňové výjimky.
 

ČTĚTE TAKÉ:

Klaus podepsal rozpočet! Schodek bude 105 miliard korun
 

Zrušení danění superhrubé mzdy

Zároveň ruší 15procentní danění takzvané superhrubé mzdy, která zahrnuje kromě platu i pojistné odvody. Zaměstnanci by se místo toho měli vrátit k placení daně z hrubého příjmu, tedy systému platnému do roku 2008. Sazba daně z příjmu má být 19 procent.
 

Rozdělení výnosů z hazardu

Součástí reformy jsou také změny v rozdělení odvodů z hazardu. Ty se nově rozdělí mezi stát a obce, kterým zůstane také poplatek z hracích automatů. Od příštího roku obce získají čtyři pětiny z dvacetiprocentního odvodu z výherních automatů a navíc dalších 30 procent odvodů z ostatních loterií. Ostatní peníze zůstanou státu.
 

Snížení administrativní zátěže ve školách

Podstatnou změnou, kterou novela školského zákona zavádí, je snížení počtu přihlášek pro první kolo přijímacího řízení na střední školy. Uchazeč bude moci podat dvě přihlášky místo současných tří. V prvním kole přijímacího řízení na jeden obor vzdělávání navíc nepůjde vykonat zkoušku ve více různých termínech.
 

Budoucím středoškolákům se má prodloužit lhůta, kterou mají na to, aby se rozhodli, jestli na vybranou školu nastoupí, nebo ne. Zatímco nyní musí svoje rozhodnutí potvrdit do pěti dnů od doručení oznámení o přijetí, nově by měli dostat na rozmyšlenou deset pracovních dní.
 

Novela omezuje ředitelům škol funkční období na šest let. Ministr školství Josef Dobeš (VV) prosazuje legislativní předlohu jako nástroj na snížení administrativní zátěže škol a zprůhlednění pravidel pro plnění školní docházky v zahraničních školách na území Česka.
 

Ředitelů se týkají změny související s jejich funkčním obdobím. Podle zákona má být šestileté s prodloužením o dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, případně s dlouhodobým uvolněním pro výkon veřejné funkce. Když se bude chýlit funkční období ředitele ke konci, musí projít ředitel rekonkursem, případně Česká školní inspekce vyhlásí konkurs na nového ředitele.
 

Současně počítá novela s oficiálním vznikem a pevnějším právním zakotvením firemních školek. Školy a školská zařízení dostanou nově povinnost "vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující prostředí". Bližší podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví stanoví vyhláškou ministerstvo školství. Při sociálně-právní ochraně svých žáků mají školy postupovat v součinnosti s orgány sociálně-právní ochrany dětí.
 

krt tn.cz / Mediafax