Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

RADY HASIČŮ! Jak zabránit DOMÁCÍM POŽÁRŮM!

Až za pětinu požárů v české republice může nedbalost. Velký díl na tom má i kouření cigaret. Kvůli požárům od nedopalků totiž zamřelo za pět let takřka 150 lidí. Oheň ale mohou mít na svědomí takové banality jako prach za lednicí nebo kabely pečlivě schované pod kobercem.

Velkou část požárů také způsobí zkraty na elektrických spotřebičích. Ty může způsobit neodborné zacházení nebo i vadné elektrické vedení. Hasiči dali dohromady několik tipů, jak těmto domácím tragédiím předcházet.

 

ČTĚTE TAKÉ:

10 DĚTÍ UMŘELO při požáru sirotčince

 

Tady jsou rady hasičů:

 

Elektrické spotřebiče kupujte pouze u odborných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení C E.

 

Když si přinesete domů nový elektrické přístroj, je nezbytné si pečlivě přečíst návod k obsluze, který je přiložen. Při prvním spuštění i následném užívání přístroje vždy postupujte přesně podle tohoto návodu.

 

Spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu.

 

Nepřetěžujte elektrické zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár).

 

Spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout).

 

Elektrické spotřebiče by neměly přijít do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě.

 

Při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.). Pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem.

 

Nebezpečí požáru znamenají i silně zaprášené přístroje, proto povrch i vnitřek přístrojů pravidelně čistěte.

 

Pokud to vyžaduje návod k přístroji (sekačky, elektrický kotel, ...), provádějte u něj pravidelné servisní prohlídky, kdy vám odborník zaručí správné a bezpečné fungování přístroje na další období.

 

Při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky. Přístroje s režimem vypínání "stand-by" (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji (hrozí možný zkrat a požár).

 

Mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě.

 

Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů.

 

Nehaste vodou!

 

Jihomoravští hasiči dále upozorňují, abyste v případě požáru nikdy nehasili požár elektrických spotřebičů vodou.

 

Další tipy pro vaší bezpečnost najdete ZDE

mra TN.cz