ROVNOST MUŽŮ A ŽEN? To řešil Nečasův kabinet

Starostové na Šluknovsku KRITIZUJÍ premiéra Nečase za nečinnost!
Zdroj: tn.cz / Mediafax
Petr Nečas. Ilustrační foto

Nečasův kabinet projedná zprávu o rovnosti žen a mužů v Česku.

Soubor dosažených cílů, statistické údaje, analýzy, výzkumy veřejného mínění, ale i seznam opatření, které mají v budoucnu naplňovat jednotlivé rezorty obsahuje Zpráva o rovnosti žen a mužů v roce 2010 v České republice. Tu na svém středečním zasedání projedná kabinet Petra Nečase (ODS).

 

Téměř osmdesátistránkový materiál autoři rozčlenili do 11 kapitol, které shrnují a hodnotí, čeho bylo dosaženo v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže v české společnosti za uplynulý rok.

 

Úvodní části dokumentu poskytují informace o mezinárodní dimenzi prosazování rovných příležitostí žen a mužů, další zahrnuje činnost vlády a jejich podřízených orgánů, jakož i činnost parlamentu a orgánů místní samosprávy.

 

PSALI JSME TAKÉ:

BELGICKÁ EMANCIPACE: Ve vedení podniků bude 30% žen

 

 

Dále zpráva informuje o aktivitách veřejného ochránce práv a obsahuje rovněž analýzy českého statistického úřadu. Podává přehled i o dosažených cílech v oblastech, jako jsou role žen a mužů v mocenských a rozhodovacích pozicích, rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce, nechybí ani kapitola pojednávající o slaďování pracovního, soukromého a rodinního života i údaje o tom, jakým způsobem se podílejí na výchově, vzdělávání a volnočasových aktivitách jednotlivé instituce podřízené orgánům státní správy, například Česká školní inspekce nebo Národní ústav odborného vzdělávání.

 

V rozsáhlé analýze nechybí ani kapitola popisující roli nestátních subjektů, sociálních partnerů, akademické obce a občanské společnosti v prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

 

Závěrečné části zprávy doplňují výzkumy veřejného mínění a sociologické výzkumy, které se týkají genderové problematiky. Nejpatrnější rozdíly přetrvávají podle průzkumu SANEP v oblasti platové diskriminace. Podle výzkumu se tři čtvrtiny (75,7 procenta) respondentů domnívají, že v Česku existuje platová diskriminace žen. Pozitivnější výsledky přinesl průzkum Eurobarometru, který porovnával odpovědi celkem 26 470 občanů ze všech 27 členských zemí Evropské unie. Z jeho výsledků vyplývá, že v uplynulých deseti letech došlo k posílení rovnosti žen a mužů v jejich zemi.

 

Zprávu zpracovával vládě podřízený orgán, Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, a vycházel z podkladů, které mu poskytly jednotlivé rezorty spolu s dalšími úřady. Vstupy radě dodala i Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, veřejný ochránce práv, Sociologický ústav Akademie věd i nestátní neziskové organizace.

 

Autoři uvádějí, že v rámci činnosti Evropské unie bylo klíčovou událostí uplynulého roku přijetí Strategie pro rovnost žen a mužů 2010 až 2015. Tento materiál slouží v oblasti prosazování rovných příležitostí žen a mužů pro všechny členské státy jako základní koncepční dokument a má napomoci k překonávání dosavadních zažitých trendů rovněž i k odstraňování jakýchkoliv forem diskriminace žen ve společnosti. Zahrnuje závazky typu: ekonomická nezávislost, rovnost v odměňování, rovnost v rozhodovacích pozicích, důstojnost, integrita a potírání násilí na základě pohlaví i podpora rovnosti žen a mužů ve vnějších záležitostech.


Autoři zdůrazňují, že nerovnost žen a mužů je nejenom porušením základních práv ale zároveň i plýtváním talentu poloviny populace.

 

Neméně podstatným přínosem je i přijetí evropské směrnice, která upravuje dobu rodičovské dovolené, ze současných tří měsíců na čtyři a do národních právních řádů musí být transponována nejpozději do 8. března příštího roku.

 

Činnost rady vlády pro rovné příležitosti žena a mužů byla v loňském roce ovlivněna vznikem nové vlády. Kvůli tomu, že nebyla obsazena pozice předsedy této rady, nebylo možné od července loňského roku jednání rady svolat, stejně jako obměnit její složení v návaznosti na personální změny na jednotlivých rezortech v ní zastoupených. Celkem se rada vloni sešla pouze třikrát.

 

Zprávu vláda projednává každoročně, už od roku 1998. Nově letos nastiňuje i východiska strategie rovných příležitostí žen a mužů v následujícím čtyřletém horizontu.

tn.cz / Mediafax