Poslanci schválili novelu

ROZHODNUTO: K léčbě dítěte stačí souhlas jednoho rodiče, nebo samotného dítěte

U lékaře
Zdroj: isifa.com
Ilustrační foto

Poslanci schválili novelu zákona, která odstraňuje povinnost souhlasu obou rodičů s léčbou dítěte. Nyní tak už bude stačit souhlas s léčbou dítěte jednoho rodiče, ale i zplnomocněné osoby. Navíc bude moci souhlas vyjádřit i samotné dítě, pokud k tomu bude rozumově způsobilé. Tato novinka se ovšem týká jen akutních zákroků, u plánovaných bude nadále potřeba souhlas alespoň jednoho z rodičů.

Zákon reaguje na situaci, kdy lékaři vyžadovali souhlas obou rodičů i u jednoduchých zákroků, kde ministerstvo tuto povinnost neplánovalo. Lékaři se ale báli nejasného výkladu zákona a možných soudních sporů a postihů, a tak pro jistotu chtěli souhlas obou rodičů například u očkování, protože i to může dlouhodobě negativně ovlivnit zdravotní stav dítěte. Oba rodiče se v mnoha případech dali sehnat jen velmi obtížně.

 

Novela také ruší nutnost každých 30 dní obnovovat informovaný souhlas se svou léčbou. Kromě těchto úprav novela zkouší odstranit i další sporné ustanovení požadující po všech lidech, kteří dohlížejí na studentské praxe ve zdravotnictví, aby měli rozšířené pedagogické vzdělání a ještě navíc byli v pracovně právním vztahu s institucí, kde se praxe dělá. Zákon upravuje, že pokud například akademický pracovník v zařízení nemá pracovní poměr, musí u jeho praktik být přítomen někdo, kdo v nemocnici pracuje. Naopak, pokud praxi řídí někdo z nemocnice, nepotřebuje speciální pedagogické vzdělání.

 

Zdravotní výbor dříve také prosadil pozměňovací návrh, podle něhož ze zákona vypadlo ustanovení o zacházení s osobami duševně nemocnými nebo pod vlivem návykových látek. V novele totiž původně stálo, že od nich není požadován souhlas s léčbou, ale tento bod ze znění vypadl.

 

 

Se svými pozměňovacími návrhy však neuspěli senátoři. Nejkontroverznějším z nich bylo povolení členům lékařských komor nahlížet do zdravotnické dokumentace pacientů, což odůvodňovali především tím, že tito lidé musí v některých případech dělat lékařské posudky. Poslanci však s jejich návrhy nesouhlasili a schválili normu v původním znění většinou 120 poslanců. Pro přehlasování Senátu přitom potřebovali pouze 101 hlasů. Zákon by měl začít platit prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

tn.cz / mediafax / kos