Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

SEZNAM: 27 úkolů, jimiž Paroubek drží pod krkem Fischerovu vládu

Sociální demokraté drží premiéra Fischera pod krkem. Sepsali 27 požadavků, které musí vláda splnit, jinak jí nedají důvěru.

Nejzásadnějším z nich je omezení pro výběr eurokomisaře. ČSSD chce, aby jeho jméno nová vláda projednala s politickými stranami.

"Kdyby to ta vláda odmítla jako celek, tak by rozhodně nedostala naši důvěru," uvedl šéf sociálních demokratů Jiří Paroubek. Fischerův tým by se měl prohlášením zavázat, že bude tyto body prosazovat. Na jednotlivostech ale ČSSD "nebude bazírovat", uvedl Paroubek.

Pro Fischera jsou to jen "priority"

"Beru to jako soubor doporučení, nezbývá nic jiného než se tím seriózně zabývat a zaujmout k tomu stanovisko," reagoval na sociálnědemokratický seznam bodů premiér Fischer. Jeho vláda prý podmínky ČSSD neodmítá jako celek, bude je "pečlivě" posuzovat bod po bodu.

"Předložené body chápe premiér jako politické priority druhé nejsilnější parlamentní strany," dodal premiér.

"ČSSD se chová jako chytrá Horákyně. Paroubek si tam (do vlády) nasadí svoje ministry a teď říká, jak se ta vláda má chovat. Má rovnou říct, že tam nikoho nepošle, svoje ministry stáhnout, hlasovat proti této vládě a pak tomu budu rozumět," komentoval požadavky místopředseda ODS Ivan Langer.

Krok sociálních demokratů kritizoval také bývalý ministr financí a poslanec za KDU-ČSL Kalousek. "Tato vláda přece není vláda, vůči které jsou (sociální demokraté) v opozici, to je vláda z jejich vůle, z poloviny obsazená jejich personálními nominacemi. Pokud se teď chtějí tvářit jako opoziční strana a zvažovat její podporu, tak je to jenom falešná hra, a navíc velmi naivní, která předpokládá, že co volič, to hlupák," řekl.

Jak Paroubek dále vysvětluje a komentuje své ultimátum, co říká druhý muž ČSSD Bohuslav Sobotka a jak reagují odstupující šéfové zaúkolovaných resortů? Čtěte TADY.

SEZNAM PODMÍNEK PRO FISCHEROVU VLÁDU


Ministerstvo financí


1. Zastavit přípravu na prodej Letiště Praha. (Zákon zakazující prodej Letiště Praha prošel do druhého čtení v Poslanecké sněmovně, přitom bývalá vláda Mirka Topolánka bez ohledu na tento fakt vybrala poradce pro prodej a proces privatizace za bývalého ministra Miroslava Kalouska stále probíhal.)

2. Prověřit dosavadní postup při zadání hromadného výběrového řízení na tzv. ekologické zakázky, v případě potřeby navrhnout alternativu dalšího postupu.

3. Zastavit redukci struktury celní správy a snižování počtu celníků. V opačném případě hrozí zvýšení daňových úniků a zhoršení dostupnosti celní správy pro podnikatelskou veřejnost.

4. Zastavit legislativní proces u novely zákona o penzijním připojištění, která zhoršuje postavení klientů a zvyšuje rizika připojištění.

5. Nepředkládat nový zákon o dani z příjmů bez dosažení celkové shody v tripartitě.

6. Nepředkládat ke schválení zákon o penzijním spoření.

Ministerstvo životního prostředí

7. Nepodnikat žádné kroky ke zrušení územních ekologických limitů těžby na dole ČSA.

8. Nepřijímat nový zákon o odpadech a nezavádět zálohový systém na PET lahve.

Ministerstvo zahraničních věcí

9. Nepokračovat v procesu schvalování smluv o radaru.

Ministerstvo pro místní rozvoj

10. Neodkládat jednání o investiční podpoře výstavby sociálních a chráněných bytů.

11. Provést audit současného institucionálního uspořádání čerpání fondů EU s cílem zrychlit jejich čerpání a zvýšit objemy čerpání.

12. Intenzivně řešit problém deregulace nájemného zatěžující nízkopříjmové skupiny nájemníků.

Ministerstvo vnitra

13. Zastavit všechna privatizační rozhodnutí, týkající se majetku a služeb MV, MPO (tzv. akce "kulový blesk“) a dalších resortů.

14. Přehodnotit pronájem lázeňských zařízení.

Ministerstvo dopravy

15. Neprodávat státní majetek.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

16. Nezhoršovat a neoslabovat pracovně-právní postavení zaměstnanců, zachovat důstojné pracovní podmínky, neoslabovat systém sociální ochrany zaměstnanců (návrh novely Zákoníku práce).


a. Nezhoršovat podmínky pro rozvázání pracovního poměru (omezit skryté důvody pro rozvázání pracovního poměru bez udání důvodu).


b. Nerozvolňovat pravidla pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou.


c. Nezvýhodňovat práci přesčas (zejména v době krize může znamenat diskriminaci zaměstnanců – strach z výpovědi v případě nesouhlasu; možná výzva pro zaměstnavatele ke snižování počtu zaměstnanců).


d. Nedovolit ztížení podmínek pro činnost odborových organizací.

17. Nedovolit pokračování privatizace důchodů (tzv. opt out, příprava zákona na základě schváleného rámce pro zavedení III. pilíře).

18. Nedovolit další zhoršování uspokojování potřeb uživatelů sociálních služeb (novela zákona o sociálních službách, tzn. ve smyslu "snížení příspěvku na péči“, ale i možného souvisejícího finančního rizika pro obce – případně nezbytná "dotace v zájmu zachování služby“ i pro poskytovatele služeb – riziko "zániku“ z důvodu nedostatku finančních prostředků). Zvýšit dotace krajům na poskytování sociálních služeb.

19. Nedovolit zhoršování postavení rodin s malými dětmi (např. ve smyslu umožnění návratu po rodičovské dovolené na trh práce – příprava zákonů v rámci schválené vládní koncepce rodinné politiky, zavedení sporného institutu "evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské pomoci“. Vrátit se zpět k podpoře jeslí.

Ministerstvo zdravotnictví

20. Nepokračovat v prosazování tzv. reformních zákonů (zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o specifických zdravotnických službách).

Ministerstvo zemědělství

21. Nepřijímat zákon o vyrovnání s církvemi, který bude založen na principu naturální restituce nebo jejich kombinace.

22. Nepřijímat takovou novelu transformačního zákona, která by protiústavně a nepřípustně diskriminovala právnické osoby podnikající v zemědělství, a která by vycházela z principu "kolektivní viny“ všech právnických osob při transformaci zemědělství.

23. Nepřipustit privatizaci národního podniku Budějovický Budvar.

Ministerstvo obrany

24. Nepokračovat v procesu schvalování smluv o radaru.

25. Neschválit návrh zahraničních vojenských misí pro rok 2010 a návrhy na jiné změny vojensko-politických závazků ČR nad rámec již existujících a bez předchozí konzultace s ČSSD.

Celá vláda

26. Nalézt ústavně konformní cestu k předčasnému ukončení volebního období v termínu dohodnutém politickými stranami (15.10. 2009).

27. Návrhy na nového kandidáta na funkci eurokomisaře projednávat pouze na základě konsensuální dohody s představiteli politických stran.

tn.cz / kap