Sněmovna bude řešit licence pro strojvedoucí

Poslanecká sněmovna na schůzi, která začíná 26. dubna, bude projednávat pravidla pro získání osvědčení strojvedoucích v rámci zákona o drahách. Příslušnou předlohu totiž Senát vrátil se svými pozměňovacími návrhy k opětovnému projednání do dolní parlamentní komory.

Senátorům se nelíbilo, že předkládaná úprava nejasně stanoví dobu, o kterou je prodloužena platnost osvědčení strojvedoucích. Jejich návrh jasně stanovuje, že se platnost osvědčení strojvedoucích udělí až na deset let.

 

Předloha dále počítá s tím, že licenci strojvedoucího může získat jen osoba starší 20 let. Navíc musí absolvovat preventivní lékařskou a psychologicko-dopravní prohlídku. Jestliže licenci nezíská, nemůže obdržet ani nové osvědčení.

 

Dosud platný průkaz způsobilosti k řízení bude platit i nadále, ale pouze pro tramvajovou, trolejbusovou, speciální, lanovou dopravu a dopravu na vlečkách. Pro ostatní, to znamená pro celostátní a regionální dráhy, je zaveden systém dvou dokladů: licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího. Licence udělená úřadem jiného členského státu EU bude platit i na území ČR, pokud strojvedoucí splní podmínky pro její udělení.

 

Novela předkládaná ministerstvem dopravy také umožňuje částečný vstup na české železnice i přepravcům z Evropské unie. V současnosti musí mít při provozování mezinárodní dopravy v cílové zemi svou vlastní pobočku či organizační složku zapsanou v obchodním rejstříku. Novela ale tuto povinnost ruší.

 

Zákon by měl platit od ledna 2012.

tn.cz / Mediafax