kritika maturit

Studenti se bouří proti výsledkům maturit. Podávají hromadně stížnosti

Studenti podávají stížnosti a žádosti o přezkoumání výsledků státních maturit. Nelíbí se jim hodnocení především u slohových prací.

Žádost o přezkoumání výsledků státní maturity podalo v Ústeckém kraji 485 žáků. V pátek to potvrdila mluvčí ústeckého hejtmanství Magdalena Janáčková. Většina požadovala přezkoumání slohové práce z českého jazyka. Nejčastěji si stěžovali na subjektivitu hodnocení a jeho nedostatečné odůvodnění.

 

Většinou se jednalo o neúspěšné studenty, v několika případech však žádost podávali i úspěšní maturanti, kteří chtěli dosáhnout lepšího hodnocení. Vyřízení každé žádosti věnovali úředníci cca 2 hodiny času, průměrná úspěšnost žadatelů činila 6,76%.

 

[IMAGEBOX_1000629]U státních maturit propadl každý pátý student
[IMAGEBOX_1000629]

 

Žádostí chodila až padesát denně. Nejvíce žádostí (412) se týkalo slohové práce z českého jazyka, úspěšných žadatelů bylo 31 (7,52%). Žadatelé o přezkum písemné práce z německého jazyka (42) nebyly úspěšní vůbec (0%), z 34 žádostí o přezkum písemné práce z anglického jazyka uspěly dvě (6,25%). Osm žádostí se týkalo přezkumu dvou předmětů současně.

 

Těm žadatelům, kterým krajský úřad vyhověl, CERMAT poté známku změnil. "Jejich známka z písemné práce byla změněna a kvůli přijímacímu řízení na vysoké školy obdrželi opravená vysvědčení ve velmi krátké době po rozhodnutí krajského úřadu," doplnila Ladislava Poupalová z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

[IMAGEBOX_1005464]Propadlíci se hromadně odvolávají, už jich je přes dva tisíce
[IMAGEBOX_1005464]

 

Studenti nejčastěji kritizovali subjektivitu hodnocení a nedostatek údajů vypovídajících o jeho důvodech. "Žáci postrádali konkrétně vyznačené chyby v písemných pracích. Letos poprvé bylo hodnocení zaznamenáváno mimo písemné práce formou tabulky, na což žáci ze svých studií nebyli zvyklí," dodala mluvčí Hanáčková.

tn.cz / mediafax / hru