Jeden dospělý na šest dětí

Vláda schválila konkurenci přeplněným školkám

Školky dostanou další konkurenci – dětské skupiny. Vláda ve středu odsouhlasila jejich vznik a právní úpravu. Zřízení dětské skupiny by mělo rodičům usnadnit návrat do práce.

Alternativu péče o předškolní děti – dětskou skupinu navrhlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Zákon by měl upravovat pravidla pro provozovatele i výhody pro rodiče a zaměstnavatele.


Jeslí je nedostatek, veřejné školky jsou přeplněné a na ty soukromé nemá většina rodičů peníze. Firemních školek není zatím mnoho. Schází také možnosti pracovního uplatnění pro rodiče, kteří by se chtěli po narození dítěte dostat do zaměstnání jenom na částečný úvazek. Především matky proto využívají až čtyřleté rodičovské dovolené a zůstávají s dětmi doma, jakkoli by se rády vrátily do práce dřív. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se proto inspirovalo v zahraničí a navrhuje povolit vznik dětských skupin.


"Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní uplatnění rodičů s malými dětmi na trhu práce," uvedlo MPSV v předkládací zprávě. "Rodičům se tak umožní udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupné (znovu)zapojení do pracovního procesu s ohledem na jejich strategii při sladění profesního, rodinného a osobního života," dodalo.


Dětské skupiny nemají sloužit jako soukromé školky s mírnějšími pravidly. Podmínkou totiž je, že zařízení musí být poskytované nekomerčně a ne za účelem generování zisku. "Za poskytování služby tedy bude moci být požadována úhrada maximálně ve výši zřizovacích a provozních nákladů na poskytnutí služby. Výše úhrady bude stanovena ve vnitřních pravidlech pro poskytování služby," uvedlo ministerstvo.


Kdo se může o děti ve skupině starat?


O děti by se mohli starat jenom lidé se vzděláním všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách či učitele mateřské školy. Anebo ti, kdo mají profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.


Byl by počet dětí ve skupině neomezený?


Stropem pro jednu dětskou skupinu má být podle věcného záměru zákona 24 dětí. Jedna pečující osoba se může sama starat maximálně o šest dětí. Maximální počet obstarají dva lidé, ovšem jen za předpokladu, že mezi dětmi není žádné mladší dvou let. V opačném případě musí přibrat ještě aspoň jednu pracovní sílu s odpovídající kvalifikací.


Kdo bude hlídat podmínky v dětských skupinách?


Vzniklé dětské skupiny bude evidovat MPSV. Podmínky v nich bude hlídat Státní úřad inspekce práce prostřednictvím oblastních inspektorátů práce.

 

 

Zákon má stanovit hygienické požadavky na prostorové a provozní podmínky v místech, v nichž bude služba hlídání a péče o dítě v dětské skupině poskytována. Ty se mají zvyšovat souběžně s tím, jak bude počet dětí růst. Při počtu od pěti do 12 dětí budou upraveny v zákoně o dětské skupině, při počtu dětí od 13 do 24 se bude na prostory vztahovat hygienická vyhláška.


Kdo se bude starat o jídlo v dětských skupinách?


Na stravě se domluví poskytovatel dětské skupiny spolu s rodiči. "V případě kompletního zajištění stravování dětí přímo poskytovatelem musí být tato činnost v souladu s požadavky potravinového práva," uvedlo ministerstvo. To také umožnilo poskytovateli s ohledem na aktuální i měnící se poptávku může poskytovatel nabízet službu hlídání a péče o dítě ve více skupinách současně.


Jak budou dětské skupiny fungovat?

Poskytovatel dětské skupiny musi dětem zabezpečit bezpečnosti a základní potřeby dítěte - stravu, rozvíjení jeho schopností a dovedností a odpočinek. Nemusí je však vzdělávat, ale měl by přiměřeně věku dítěte rozvíjet hygienické návyky.
 

 


Návrh počítá s daňovými výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele


Zaměstnanci, kteří dají své děti do dětské skupiny mají dostat slevu na dani ve výši až 14 400 korun. Zaměstnavatelé si budou moci z daní odečíst část nákladů na zřízení a provoz dětských skupin.


Ministerstvo nyní musí návrh zákona rozepsat do paragrafů, které bude znovu schvalovat vláda. Pak teprve zákon postoupí do Sněmovny a Senátu. Nakonec musí zařazení zákona do Sbírky podpisem schválit prezident.
 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve full HD a bez reklam na Voyo.cz

tn.cz / mediafax / muf