Vojska Varšavské smlouvy překročila hranice ČSSR v jedenáct hodin večer

Věnce u rozhlasu
Zdroj: Mediafax
Věnce u rozhlasu

Úderem 23.00 překročila 20. srpna 1968 vojska SSSR, Polska, NDR, Maďarska a Bulharska hranice tehdejší Československé socialistické republiky. Ve 23.30 sovětský velvyslanec Stěpan Červoněnko navštívil prezidenta Ludvíka Svobodu a oznámil mu, že vojska pěti zemí překročila hranice státu.

Ve 23.40 předseda vlády Oldřich Černík oznámil na schůzi předsednictva KSČ příjezd okupantů. O půlnoci dispečer na věži ruzyňského letiště dostal příkaz, že letiště nesmí přijímat ani vypravovat lety. Ve středu 21. srpna v jednu hodinu ráno předsednictvo ÚV KSČ odsouhlasilo většinou hlasů proti čtyřem (Biľak, Kolder, Rigo, Švestka) text Provolání všemu lidu Československa.

 

Invazní vojska tvořila v prvním sledu 100 tisíc vojáků, 2300 tanků a 700 letadel. Postupně se však rozrostla na 750 tisíc vojáků, 6000 tanků, 2000 děl a 800 letadel. Okupační vojska však v tomto počtu na území zůstala jen několik měsíců a k 4. listopadu už ČSSR opustily všechny nesovětské jednotky a Rusové v Československu nechali pět pozemních divizí a jednu divizi letectva. Ty zůstaly v Československu až do července 1991.

 

Od překročení hranic invazními vojsky podle nejnovějších údajů Ústavu pro studium totalitních režimů přišlo o život celkem 108 československých občanů, zhruba 500 lidí bylo zraněno těžce, další stovky lidí utrpěly lehká zranění.

 

Zprvu mohli lidé v některých místech republiky zjistit, že se něco děje, když je probudil hřmot mohutných leteckých svazků, jež mířily většinou na Prahu. V půl druhé ráno začal hlasatel Vladimír Fišer v rozhlasovém vysílání burcovat posluchače a vyzývat, aby nevypínali rádio, vzbudili své sousedy a vyčkali na důležitou informaci, která se v nejbližší době odvysílá.

 

První oficiální zpráva o okupaci se k občanům dostala za téměř tři hodiny po vpádu 21. srpna v 01.55 z rozhlasového vysílání. Hlasatel uvedl a přečetl prohlášení ÚV KSČ: "Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu." Po chvilce pauzy pokračoval: "Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa:

 

Všemu lidu Československé socialistické republiky, včera dne dvacátého srpna 1968 kolem dvacáté třetí hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ÚV KSČ a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ÚV KSČ a zabývalo se přípravou XIV. sjezdu strany. Předsednictvo ÚV KSČ vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, Bezpečnost a Lidové milice nedostaly rozkaz k obraně země. Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejenom všem zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři státu, KSČ i Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členů svých organizací zvoleni podle zákonů a jiných norem platných v Československé socialistické republice. Ústavními činiteli je okamžitě svoláváno zasedání Národního shromáždění, vlády republiky a předsednictvo ústředního výboru KSČ svolává plénum ÚV KSČ k projednání vzniklé situace. Podepsáno Předsednictvo ÚV KSČ."

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

tn.cz / Mediafax