Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

seriál Jména v Česku Co vyjadřují?

VÝZNAMY JMEN: Víte, co znamená Jiří, Jan, Jakub a další?

Jména v Česku - mužská jména
Zdroj: Tn.cz/ thinkstockphotos.com

"Ten, kdo se drží za patu", "skála", "Bůh ti dá dítě", to jsou jen některé významy našich jmen. V následujícím přehledu najdete význam těch nejoblíbenějších mužských jmen v Česku.

V Česku je nejvíce lidí se jménem Jiří (301 629). Každý určitě nějakého Jirku zná. Ale věděli jste, že toto jméno se překládá jako zemědělec či rolník, nebo že může být použít význam mrštný, hbitý nebo obratný? Mnohá jména, která se dávají v Česku, mají biblický význam. Třeba Jan se překládá jako Bůh je milostivý či Josef jako Bůh ti dá dítě.

 

Anketa

Víte, jaký význam má vaše jméno?

Hlasovalo 3507 lidí.
Přehled významu deseti nejčastějších mužských jmen v Česku:

 

Jiří

 

Původ tohoto jména není úplně jasný. Mluví se o tom, že je odvozeno z řeckého slova "géorgos", což se překládá jako zemědělec, rolník či také jako pěstitel nebo vinař. Existuje však i výklad, že jméno má staroslovenský původ a je odvozeninou od ruského slova "jurkij", což znamená mrštný, hbitý nebo obratný.

 

Jan

 

Toto jméno pochází z hebrejštiny a vyšlo z hebrejského "Joachanan", jde o složeninu slov "Jahve" (Bůh, Hospodin) a "chanan" (smilovat se, milost). Joachanan se tak překládá jako Bůh je milostivý.

 

 

Petr

 

Jméno Petr má své kořeny v řečtině a vzniklo ze slova "pétrá", což znamená skála nebo kámen.

 

Josef

 

Původ jména je v hebrejštině. Má biblický původ. Jméno Joséph nosil jeden z patriarchů izraelského národa, syn Jákoba. V překladu toto jméno znamená "Bůh ti dá dítě (následovatele)" či jako "Bůh ti přidá".

 

Pavel

 

Pavel má latinský původ a jméno vzniklo ve starém Římě, kde se užívalo spíše jako příjmení. Vychází ze slova "paulus", což znamená malý, drobný, nepatrný nebo skromný.

 

 

Martin

 

Martin má latinský původ a je spojeno s římským bohem války Marsem. Přídavné jméno je v latině "Martinus". V překladu tak Martin znamená zasvěcený bohu války či zasvěcený Martovi. Martin se dá přeneseně vykládat také jako válečník či bojovník.

 

Jaroslav

 

Toto jméno má slovenský význam, překládá se jako "ten, kdo je slavný svou silou", v některých výkladech se ale toto jméno překládá jako "ten, kdo slaví jaro" či "jaro oslavující". Jméno je složenina slov "jaryj" (bujarý, prudký, silný) a "slav" (slavný, významný).

 

Tomáš

 

Kořeny jména Tomáš najdeme až v aramejštině. Je to odvozené od slova "tóma", což znamená dvojče nebo blíženec.

 

 

Miroslav

 

Miroslav je jméno slovanského původu, vykládá se jako "proslaveným mírem", "slavící mír" nebo "mírumilovný". V jiném významu toto jméno znamená i ten, kdo oslavuje svět či zrozený k oslavě světa. Ve staročeštině totiž slovo "mír" znamenalo svět (svět bez války).

 

Zdeněk

 

Původ jména Zdeněk, Zdenek či Zděnek je slovanský a vychází z domácí podoby jmen Sděslav, Zděslav či Zdislav. Význam tohoto jména se překládá jako "zde slavný", "udělat slavným" či "udělat se slavným".

 

 

V posledních letech je nejoblíbenějším jménem Jakub, vysoko se drží i Adamové či Matyášové. Přečtěte si, jaký je význam těchto jmen.

 

Jakub

 

Jméno vzniklo z hebrejského jména Jahagóbh. To se překládá jako "ten, kdo se drží za patu" či "druhorozený". Biblický příběh hovoří, že patriarcha hebrejského národa Jákob, byl druhorozený dvojčetem. Při porodu se měl držet za patu svého bratra Ezaua.

 

Adam

 

Toto jméno pochází z hebrejského "ádám", což se překládá jako člověk. Rovněž se jméno Adam překládá jako člověk, který je spjatý s půdou.

 

 

Matyáš

 

Matyáš je archaickou podobou jména Matěj. Původ jména najdeme v hebrejštině a je odvozeno od spojení "Mattyh Jáh", což znamená "dar od Boha".

TN.cz / hmr