městská policie

Zásahy městských strážníků: Co si k vám mohou dovolit a co nesmí?

Zásah proti Řezníčkové
Zdroj: youtube.com / facebook.com
Zásah policie - ilustrační foto
Téma:

Na co máte právo, když vás zastaví strážník městské policie? Od velmi diskutovaného zásahu z Pražského hradu tato otázka zajímá mnoho lidí.

Jak se máme chovat při jednání se strážníkem městské policie? Na co má právo a jaké jsou vaše povinnosti? Musíte bezpodmínečně uposlechnout všechny jeho výzvy?

 

Koncem minulého týdne válcovalo český internet video, na kterém chce starší aktivistka postavit před Pražským hradem petiční stánek. Státní policisté ji ale nenechají k Hradu dojet autem a situace na místě je dost vyhrocená. Celý zásah končí tím, že policisté vytáhnou ženu z auta násilím a ta následně omdlévá. Nebo to jen hraje, ale to není teď tak důležité. Přečtěte si, co vám mají policisté právo udělat. Začneme policií městskou.

 

 

Zastavování vozidla

"Pro strážníky městské policie platí prakticky stejná pravidla jako pro státní policii," říká Tomáš Svoboda, ředitel služeb Autocentra ESA. K zastavení vozidla tedy může použít jak "plácačku" s červeným terčem, tak i mávání rukou. Strážníci mohou zastavovat vozidla i za jízdy z označeného služebního vozu rozsvícením nápisu STOP a to zepředu i zezadu po směru jízdy.

 

Jinak je ale strážník oprávněn zastavovat vozidla pouze před přechodem pro chodce nebo kdykoli a kdekoli, pokud je řidič podezřelý proti spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Vždy je ale nutné na výzvu strážníka zastavit!

 

Kontrola dokladů

Zde se již pravomoci strážníků s pravomocemi policie rozchází. Strážník smí požadovat ke kontrole pouze řidičský průkaz a doklad o registraci vozidla, tzv. malý technický průkaz. "Strážník není oprávněn požadovat doklad o zákonném pojištění vozidla, tzv. zelenou kartu," upozorňuje Tomáš Svoboda z Auto ESA na odlišnost pravomoci strážníků a policie.

 

Kontrola alkoholu a povinné výbavy

Strážník má oprávnění vyzvat řidiče k podrobení se dechové zkoušce na přítomnou alkoholu, případně může požadovat test na přítomnost drog. Smí i zadržet řidiče a vozidlo do příjezdu státní policie.

 

Co se povinné výbavy týče, strážník nemá oprávnění kontrolovat třeba lékárničku, povinnou výbavu a obecně technický stav vozidla. Nesmí ani prohledávat vozidlo.

 

 

Měření rychlosti

Oblíbenou činností strážníků je také měření rychlosti. Podle zákona ale smí městská policie měřit pouze tam, kde jí to dovolí policie státní a musí vždy postupovat v součinnosti právě se státní policií. Strážníci smí rychlost měřit pouze na území příslušné obce a "za účelem zvýšení bezpečnosti provozu", nikoli třeba za účelem snížení hluku nebo jiným účelem.

 

V případě strážníků ale doporučujeme postupovat velmi opatrně a věc raději neřešit na místě blokovou pokutou, ale postoupit ji do správního řízení, pokud víte, že jste se nedopustili přestupku nebo nemají strážníci dost důkazů, případně pochybujete o správnosti měření.

 

Jak jednat se strážníkem?

Chovejte se naprosto klidně a bez emocí. Zbytečně strážníka neprovokujte, nebuďte vulgární a nedejte znát, že pospícháte. Jednejte se strážníkem slušně. Strážník vás musí poučit o vašich právech, pokud po vás chce podání vysvětlení. To vy totiž můžete ze zákona odmítnout. Pokud tak neučiní a rovnou po vás bude chtít podání vysvětlení, nechte spolu s jeho služebním číslem zaprotokolovat, že vás nepoučil.

 

Pokud se vás strážník pokouší obvinit z přestupku, požadujte předložení důkazů, že jste nějaký spáchali. "Pokud si nejste jisti, že jste se opravdu dopustili přestupku, trvejte na postoupení věci do správního řízení," doplňuje Svoboda z Auto ESA.

 

 

K ničemu se sami nepřiznávejte. Na dotazy typu "víte, proč jsme vás zastavili?" nic neříkejte, nebo jen řeknete "ne, nevím." V případě zaplacení blokové pokuty vlastně s přestupkem souhlasíte a již proti tomu není odvolání. Určitě také nepodepisujte nic, co vám strážník dá. Není to vaše povinnost.

 

V žádném případě nebuďte agresivní a poslouchejte výzvy strážnika. Jinak má právo použít adekvátní donucovací prostředky.

 

Strážník ve stejnokroji

Služební stejnokroj strážníka městské policie jasně stanovuje zákon. Popis stejnokroje, nebo chcete-li uniformy, upravuje §14 vyhlášky MV ČR č. 418/2008 Sb. a doporučujeme se s ním seznámit. Pokud máte dojem, že po vás chce něco někdo, kdo není strážník nebo tak není oblečen, okamžitě volejte tísňovou linku Policie 158.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Rasismus! kříčí Amerika. Hereckou hvězdu z Nespoutaného Djanga napadli policisté

Pomáhat a chránit: Obětavý policista zachránil kačátka z kanálu

Související témata:
TN.cz