Změny ve vojenských hodnostech. Vojíni budou, praporčík končí

Českou armádu čekají změny. Téměř 15 tisíc vojáků bude nosit jiné hodnostní označení.

Některé staronové hodnosti se příští rok objeví znovu, jiné naopak zaniknou.

Čeští vojáci totiž byli po profesionalizaci armády světovou raritou. Neměli nejnižší hodnosti mužstva a poddůstojníků. Česká označení často mátla i naše spojence v misích.
 

Splést si hodnostní označení nadpraporčíka s plukovníkem a vyšší šarži oslovit špatně jen kvůli tomu, že v šeru přehlédnete barvu? To může mít v armádě kruté následky. I tento problém by měl s novým označením zmizet. Nižší hodnosti totiž doznají změn, čtyři nejnižší budou znovu obnoveny.


Do armády budou znovu zavedeny vojín, svobodník desátník, četař.

Úplně zaniknou hodnosti podpraporčík, štábní rotmistr a podporučík, ale hlavně změn doznají hodnosti, které dělaly největší neplechu - zejména praporčík a nadpraporčík. V zahraničních misích totiž docházelo k velmi směšným situacím - v americké armádě jsou totiž stříbrné hvězdy generálské - naši praporčíci tak často žasli, jak si jich Američané váží.

Změny hodností, která začnou platit od příštího roku prý nebudou stát ani příliš peněz, například pecky prý zůstaly ve výstrojních skladech z minulosti.

Pavel Šuba TV Nova