Ceny průmyslových výrobců v září meziročně vzrostly o 2,4 procenta

Nárůst - ilustrační
Zdroj: Mediafax
Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně vzrostly o 3,5 procenta

Ceny průmyslových výrobců v ČR v září meziměsíčně vzrostly o 0,3 procenta, meziročně se zvýšily o 2,4 procenta, v pátek o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V porovnání s tržním konsenzem agentury Reuters (-0,1 %, resp. +2,1 %) se jedná o výraznější růst.

Meziměsíční růst průmyslových cen byl způsoben především zvýšením cen obilovin. To se projevilo ve stoupajících cenách potravinářských výrobků (+0,8 %), a to především u cen průmyslových krmiv (+7,8 %) a mlýnských a škrobárenských výrobků (+5,6 %). Významněji se naopak snížily ceny v odvětví pryžových a plastových výrobků (-0,5 %). V meziročním srovnání nejvíce vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů (+24,7 %), obecných kovů a kovodělných výrobků (+10,3 %) a chemických látek a výrobků (+9,3 %). Ceny dopravních prostředků klesly o 3,5 procenta.
 

Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně vzrostly o 3,5 procenta. Ceny v rostlinné výrobě se zvýšily o 6,4 procenta, v živočišné výrobě vzrostly o 0,4 procenta. Meziročně byly ceny zemědělských producentů vyšší o 16,4 procenta. Rostlinná výroba se zdražila o 26 procent, v živočišné výrobě byly ceny vyšší o 7,1 procenta.

ČTĚTE TAKÉ:

Zlato trhá rekordy! Vystoupalo na 1.370 dolarů za unci
 

Ceny stavebních prací se dle odhadů meziměsíčně nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 0,5 procenta. Meziročně byly ceny stavebních prací nižší o 0,2 procenta, ceny materiálů a výrobků se naopak zvýšily o 2,2 procenta.
 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se meziročně zvýšily o 1,2 procenta, když vzrostly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu (+9,4 %). Meziročně byly o 0,8 procenta nižší. Klesly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu (-5,8 %).

Dovozní ceny v srpnu meziročně vzrostly o 5,2 procenta
 

V srpnu vývozní ceny v ČR meziměsíčně klesly o 1,6 procenta, dovozní ceny o 1,2 procenta, meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,6 procenta, dovozní ceny vzrostly dokonce o 5,2 procenta. V pátek o tom informoval Český statistický úřad (ČSÚ).
 

Vývozní ceny v srpnu klesly o 1,6 procenta. Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 procenta. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií (-1,7 %), průmyslového spotřebního zboží (-1,4 %).
 

Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 1,2 procenta. Pokles nejvíce ovlivnilo snížení cen strojů a dopravních prostředků (-1,5 %). Nejvíce klesly ceny minerálních paliv (-2,0 %). Růst cen nebyl zaznamenán v žádné ze sledovaných skupin.
 

Meziročně ceny vývozu v srpnu rostly čtvrtý měsíc v řadě, tentokrát o 1,6 procenta. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin (+28,5 %) a polotovarů (+3,5 %). Nejvýrazněji rostly ceny minerálních paliv (+14,7 %), naopak snížily se zejména ceny strojů a dopravních prostředků (-2,0 %).
 

Dovozní ceny meziročně vzrostly dokonce o 5,2 procenta. Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv (+21,4 %), zejména zemního plynu a ropy. Z významnějších skupin nepatrně klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží (-0,1 %).
 

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

 

tn.cz / Mediafax