ČNB: Běžný účet platební bilance vykázal v únoru přebytek 10,3 miliardy korun

Česká národní banka-4
Zdroj: Jindřich Kodíček

Běžný účet platební bilance vykázal v únoru aktivum 10,3 miliardy korun po lednovém přebytku 15,6 mld. Kč, v úterý o tom informovala Česká národní banka (ČNB). Je to o něco horší výsledek, než očekával trh (+12,8 mld. Kč).

Do pasivního salda bilance výnosů se promítla  předpokládaná výše reinvestovaného zisku 5,6 mld. Kč. V bilanci běžných převodů je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 0,7 mld. Kč. Na kapitálovém účtu je nulové saldo vůči rozpočtu EU. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu klesá.

 

Příliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky (ECB) činil cca 2,1 mld. Kč. Saldo přílivu přímých investic dosáhlo 8,2 mld. Kč a bylo ovlivněno předpokládanou výší reinvestovaného zisku. Příliv portfoliových investic 2,2 mld. Kč ovlivnilo zejména zvýšení držby korunových dluhopisů vlády zahraničními investory a emise dluhopisů v zahraničí (ve výši 3,9 mld. Kč). Saldo přílivu přímých investic se v ročním úhrnu pozvolna zvyšuje. Saldo portfoliových investic v ročním úhrnu vykazuje rostoucí příliv zdrojů.

 

Saldo ostatních investic bylo pasivní (-13,8 mld. Kč) v důsledku změny pozice bank vůči zahraničí. Od Evropské investiční banky (EIB) vláda čerpala další část úvěru ve výši 0,7 mld. Kč na výstavbu silničního okruhu Prahy. Saldo transakcí v položce devizových rezerv ČNB (po vyloučení kurzových rozdílů) vedlo ke snížení devizových rezerv o 5,5 mld. Kč.

 

„Data o běžném účtu na začátku roku zatím nepřinášejí žádné zásadní překvapení. Nadále proto očekáváme, že by se celoroční bilance po 37miliardovém schodku v minulém roce mohla dostat mírně do plusu,“ uvedl Tomáš Vlk, analytik společnosti Patria Finance. Hlavní zásluhu na tom by podle něj měl mít zahraniční obchod, který díky slabé domácí poptávce a oživení v zahraničí vykazuje rekordní přebytky.

Mediafax