Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Aktualizováno 26.5. 2011 13:56

Den D pro Sazku. V Praze se scházejí věřitelé

Zdroj: TV Nova

V Národním domě na pražských Vinohradech se na první schůzi ve čtvrtek 26. května sejdou věřitelé zadlužené loterijní firmy Sazka, rozhodovat se bude i o tom, zda upřednostní konkurz, či reorganizaci firmy.

Anketa

Jak by měla pokračovat Sazka?


Hlasovalo 2101 lidí. (Muži: 2101 | Ženy: 0)
Jako první je na programu přezkum pohledávek, schůze věřitelů naváže po jeho skončení. Věřitelé budou jednat o několika bodech, na programu je např. rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena, rozhodnutí o tom, zda schůze věřitelů ponechá ve funkci prozatímní věřitelský výbor, rozhodnutí věřitelů o event. odvolání dosavadního insolvenčního správce z funkce nebo rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení úpadku loterijní firmy.

 
ČTĚTE TAKÉ:
 
Soud má k dispozici celkem tři návrhy na povolení reorganizace, a to od Sazky, ostravské firmy BQ Investment a firem KKCG SF, Moranda, Sidereus Holdings a PPF Healthcare.
 
 
Podívejte se na reportáž TV Nova
 
 
Hušák v rámci reorganizace navrhuje čtyři kroky, a to restrukturalizaci pohledávek věřitelů spočívající v prominutí části dluhů loterijní firmy, prodej části majetkové podstaty, zajištění financování provozu firmy nebo její části a provozní restrukturalizací. "Dlužník dále předpokládá, že v návaznosti na povolení reorganizace dojde k obnovení alespoň určité části příjmů z loterijní i neloterijní činnosti," stojí v dokumentu s tím, že uspokojení pohledávek by mělo být povolením reorganizace vyšší, než jaké by přinesl konkurz.
 
KKCG SF, Moranda, Sidereus Holdings a PPF Healthcare navrhují pět bodů reorganizace, a to restrukturalizaci pohledávek věřitelů s prominutím části dluhů, prodej části majetkové postaty, vydání akcií, zajištění financování Sazky a změnu stanov. "Navrhovatelé konstatují, že za účelem překlenutí případného krátkodobého deficitu peněžních prostředků na hrazení průběžných nákladů dlužníkova provozu, vyplacení zadržených výher a obnovení funkčnosti distribuční sítě, jsou připraveni poskytnout dlužníkovi úvěrové financování," stojí dále v materiálu.
 
Ostravská společnost BQ Investment pak v rámci reorganizace navrhuje rozdělit Sazku na dvě společnosti, a to na plně oddlužený podnik, do kterého budou vložená aktiva spojená s provozem hlavní činnosti Sazky, a na zůstatkovou firmu se závazky. V ní by zůstalo vše, co nesouvisí s hlavní činností loterijní firmy, tedy nemovitosti, investice a pohledávky. Firma dále předpokládá upsání dvou emisí akcií. Z první emise by 80 procent připadlo na věřitele, zbylých 20 procent na akcionáře. Druhá emise by byla nabídnuta finančním investorům za nejvyšší nabídku, přičemž získané finanční zdroje by sloužily k obnovení provozu Sazky. Další část druhé emise by náležela subjektu, který bude pověřený řízením reorganizace.
 
Sazka je od úterý 29. března v úpadku, Městský soud v Praze eviduje přes 2000 věřitelů, ti se hlásí zhruba o 41,1 miliardy korun. Insolvenční správce Sazky Josef Cupka pohledávky už ale rozdělil na sporné a nesporné, přičemž jako nesporné uznal pohledávky za 15,1 miliardy korun, naopak popřel pohledávky za 17,2 miliardy korun. Dalších 9,273 miliardy korun bylo "ve výzvách", kdy je dotyční museli doplnit. Přezkoumány ještě nebyly.

 

Mediafax
Reklama