NEUVĚŘITELNÉ. Snížení penzí až u více jak 80 % důchodců!

Nález Ústavního soudu (ÚS), který zrušil od září příštího roku druhou redukční hranici pro výpočet důchodu, by mohl vést ke snížení penze u 84 procent budoucích důchodců.

Vyplývá to z návrhu řešení judikátu ÚS, které ministerstvo práce a sociálních věcí v úterý představilo.

Výše vypočteného důchodu má zůstat stabilní jen u nejnižších příjmových skupin, tj. lidí s příjmem do 12 500 korun. Ten má zůstat stejný jako dosud.

PSALI JSME TAKÉ:
SKANDÁL: Úřad neprávem krátí seniorům důchody!


Náhradový poměr (penze k měsíční hrubé mzdě) má naopak vzrůst u skupiny obyvatel s příjmy nad 36 000 ze současných 29 procent na 33 procent.

Ostatní příjmové skupiny si však podle návrhu pohorší o dvě až šest procent náhradového poměru.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dále navrhuje snížení stropu na sociální pojištění ze současného šestinásobku průměrné mzdy (PM) na trojnásobek a zároveň posun druhé redukční hranice rovněž na úroveň trojnásobku PM.

Zápočet osobního vyměřovacího základu pro lidi mezi první a druhou redukční hranicí má klesnout na 23 procent ze současných 30 procent.

PSALI JSME TAKÉ: PRŮZKUM: Důchody jsou tak nízké, že seniorům k životu nestačí!

Zápočet nad druhou redukční hranici však ze současných deseti procent klesne na nulu, protože tento výdaj bude díky posunu redukční hranice a snížení stropu vázán na maximální výši odvedeného pojistného.

Řešení však bude mít negativní dopady na státní rozpočet, protože snížení maximálního vyměřovacího základu v kombinaci s úpravou vzorce pro výpočet důchodů podle predikce v roce 2012 přinese ztrátu ve výši 11,4 miliardy korun. V letech následujících se tato ztráta bude pohybovat v rozmezí 10 až 12 miliard korun.

Jako opatření, které by tento trend mělo zmírnit, MPSV navrhuje urychlení tempa zvyšování věku odchodu do důchodu. U žen o šest měsíců (ze současných čtyř měsíců) za rok. U mužů zůstane tempo zvyšování důchodového věku stejné, tj. o dva měsíce za rok.

MPSV chce vládě předložit návrh tohoto zákona nejpozději do 15. ledna příštího roku tak, aby mohl zákon po absolvování všech částí legislativního procesu začít platit od 30. června roku 2011.

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

tn.cz / Mediafax