průšvih na ministerstvu

NKÚ si posvítil na účetnictví ministerstva práce. Našel nesrovnalosti za 11 miliard korun!

MPSV
Zdroj: Mediafax

Na ministerstvu práce a sociálních věcí dnes nejspíše nebudou mít úředníci klidný den. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) se zaměřil na spolehlivost údajů jejich účetní závěrky, na finanční výkazy a na závěrečný účet rezortu za rok 2012. A výsledek kontroly je zdrcující.

Podle kontrolorů nepodává účetní závěrka ministerstva věrný a poctivý obraz finanční situace rezortu. Celkově zjistili nesprávnost ve výši 11 miliard korun.

 

"Výši celkové nesprávnosti ovlivnilo zejména chybné účtování transferů. Jednalo se o transfery spolufinancované z Evropské unie, které MPSV účtovalo na účty, které nejsou pro účtování transferů spolufinancovaných z EU právními předpisy určeny. Účetnictví MPSV proto nebylo správné. Chybné účtování se týkalo i transferů poskytovaných v rámci dotačních titulů Podpora rodiny a Podpora sociálních služeb, u nichž MPSV nevykázalo poskytnuté zálohy ve výši 6,6 miliardy korun," popsali kontroloři z NKÚ.

 

Účetnictví ministerstva také nebylo úplné. Rezort totiž například neevidoval pohledávky za Národním fondem v celkové výši 1,4 miliardy korun. V příloze účetní závěrky také nevykázal podmíněné dlouhodobé pohledávky a závazky plynoucí z uzavřených smluv.

 

"MPSV porušilo zákon, když nevyužilo všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka majetku. Neřešilo totiž na základě inventur provedených v letech 2010 a 2011 nedohledaný majetek za 19,3 milionu korun. Vzhledem k tomu, že MPSV neprokázalo kontrolorům, že na ministerstvu proběhla inventarizace majetku a závazků za rok 2012, nemůže NKÚ považovat účetnictví MPSV ani za průkazné," dodávají dále kontroloři.
 

VOYO

Sledujte Televizní noviny ve Full HD a bez reklam na Voyo.cz

TN.cz