Seriál TN.cz - díl 16

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Při prodeji domu nebo bytu budete za závady ručit 5 let!

Nový občanský zákoník, který začne platit od ledna, výrazně mění i praxi při nákupu a prodeji domů a bytů. Co vše se změní? Přečtěte si, co byste měli určitě vědět!

V současnosti, když prodáváte dům nebo byt, ručíte za vady pouze po dobu záruční lhůty, kterou jste si sjednali s kupujícím. Pokud si strany žádnou záruční dobu nedohodly, odpovídá prodávající pouze za vady, které existovaly již v době převodu nemovitosti.

  

Dnes může kupující takové vady uplatnit u prodávajícího pouze šest měsíců od nabytí nemovitosti. Pokud v této lhůtě nereklamuje, jeho právo zaniká a už se ho nemůže soudně domáhat.

  

„Nový občanský zákoník přináší významnou změnu k lepšímu pro kupujícího - lhůtu, po kterou může vady reklamovat, prodlužuje na celých pět let od nabytí nemovitosti,“ uvádí advokát Michal Ševčík.

  

Zákon myslí i na zapomnětlivé chataře a zahrádkáře. Za tajemným názvem „přídatné spoluvlastnictví“ se v novém občanském zákoníku skrývá užitečná změna. „Známe případy, kdy prodejce nemovitosti, typicky chaty či rodinného domu, převede dům a pozemek, ale zapomene převést spoluvlastnický podíl k příjezdové cestě. Nový nabyvatel pak už nemůže tento podíl prodat, protože náleží stále původnímu majiteli,“ řekl realitní expert Hanuš Němeček.

  

„Nový zákon to řeší tak, že se spoluvlastnický podíl k příjezdové cestě převede automaticky s hlavní nemovitostí. Do katastru nemovitostí se zapíše poznámka, že pozemky jsou v přídatném spoluvlastnictví,“ dodává. Situace je typická pro chatové a zahrádkářské oblasti, ale vztahuje se například i na garážové stání u bytu.

"Zákoník chce tímto způsobem zabránit situacím, kdy majitelé neuzavřou s nájemci smlouvu schválně a mohou kdykoliv, v podstatě z hodiny na hodinu nájem ukončit," uvádí ministerstvo spravedlnosti. Navíc, za smlouvu bude odpovědný vždy pronajímatel.

 

 

Nově ovšem bude moci majitel nemovitosti, kterou pronajímá, požadovat po nájemnících kauci až do šestinásobku nájmu. V současnosti bylo maximum stanovené na tři nájmy.

 

Zákoník zcela ruší bytové náhrady. Pokud máte uzavřený nájem na dobu neurčitou, je výpovědní doba tříměsíční, pokud se pronajímá jakákoliv movitá věc, je výpovědní doba měsíc.

 

Výpověď může ale nájemník dostat "na hodinu", pokud porušuje "zvlášť závažným" způsobem své povinnosti a působí tím újmu. V zákoníku ale chybí taxativní výčet těchto "zvlášť závažných" porušení a interpretaci nejspíš sjednotí až první soudní spor.

 

Nový občanský zákoník, který začne platit od roku 2014, má více než tři tisíce paragrafů. Přináší stovky změn proti platné, ač mnohokrát novelizované úpravě z roku 1964.

 

Co doposud o novém občanském zákoníku na TN.cz vyšlo:

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Tabulkových 240 tisíc za smrt končí!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Co se od ledna stane, pokud někomu rozbijete jeho věc


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Když vás pokouše pes. Co bude jinak ve vymáhání bolestného?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak je to s odpovědností za škodu, kterou vám způsobí živnostník?


NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Prodlužují se lhůty při reklamaci zboží

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Pozor na dluhy u dědictví. Pohlídejte si obrazy

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Závěť se bude moci uzavírat i ústně
 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Vydědit děti bude jednoduché, majetek můžete dát kamarádovi
 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Jak se změní od ledna výplata nemocenské?

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Šmejdům můžete vypovědět smlouvu do 14 dnů!

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Pojišťovny mění smlouvy! Co vše nás čeká?
 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Finanční poradci vám zaplatí za špatnou radu!

 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Co se změní, když najednou nájemník bytu zemře

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Nájemníci budou od ledna chráněni před majiteli domů
 

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK: Předkupní právo na domy se ruší

TN.cz