O předčasné splácení hypotéky se zajímejte již před podpisem smlouvy

Předčasné splácení hypotéky se může prodražit. Banky je bezplatně umožňují jen za předem dohodnutých podmínek. Proto se o předčasné splátky hypotéky zajímejte ještě než podepíšete příslušnou smlouvu.

Selský rozum říká, že kdo uhradí dluh dřív, neměl by na tom prodělat. U řady úvěrů včetně hypotečních, je to ale často jinak. Banky obvykle klientovi umožní uhradit závazek bez poplatku dřív, než je dáno smlouvou, jen v předem stanoveném termínu. Jindy za to obvykle zaplatí velké peníze.

 

Příkladem je klient Hypoteční banky , na kterého nás, díky online diskusi na serveru idnes.cz, upozornil jeden čtenář. Okolnosti ho donutily prodat nemovitost dřív, než původně plánoval. Když ale chtěl bance předčasně splatit hypoteční úvěr, žádala za to 5 % z výše zbývající jistiny za každý rok do konce fixace úrokové sazby . U dvoumilionové hypotéky tak činil poplatek za předčasné splacení úvěru půl milionu korun.

 

Podle náměstka generálního ředitele Hypoteční banky Martina Vaška se tato instituce snaží vyjít vstříc každému klientovi. Při předčasném splácení úvěru jí ale obvykle vznikají dodatečné náklady – na klientův úvěr si musela půjčit třeba vydáním hypotečních zástavních listů (HZL) a jejich držitelům zaplatit stanovené úroky.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Mizí vám prachy? Cíle splněny aneb za dva roky bez dluhů - 7. díl

 

Čtenář namítl, že banka může použít peníze z HZL vrácené klientem, na novou hypotéku. A získá peníze na jiné výdělečné činnosti. Nebo peníze vrátí a nemusí platit úroky. Při předčasném splacení hypotéky tak prý HB neztrácí ani korunu.

 

"Je to složitější. Pokud klient získal hypotéku v době, kdy byly úrokové sazby – cena zdrojů – vysoké a splácí je nyní, kdy jsou nízké, banka na tom tratí. Konstrukci poplatku za předčasné splácení ovlivňují i jiné faktory. Tento poplatek tvoří jakýsi kompromis, aby byl pro klienta přijatelný a přitom kryl reálné náklady banky, spojené s předčasným splácením,“ uvedla mluvčí Hypoteční banky Irena Zatloukalová. Kdyby banka u každého případu vyčíslila přímé náklady, spojené se změnou ceny zdrojů, byl by přitom podle Zatloukalové celý proces pro klienty netransparentní.

 

HB nabízí pět řešení, jak splatit mimořádnou splátku předem. Když ji klient zaplatí při změně fixace úrokové sazby, je zdarma. Klient s hypotečním úvěrem do 100 %, nebo 85 % zástavní hodnoty nemovitosti , může také kdykoli využít mimořádné splácení, aby se dostal na 70 % zástavní hodnoty nemovitosti. Až 30 % úvěru tak lze podle Zatloukalové kdykoliv a bez sankcí splatit.

 

Při uzavření hypotečního úvěru si je také možné zdarma sjednat službu Mimořádná splátka k hypotečnímu úvěru s fixací úroků na 10 let. Jednou ročně pak lze mimořádně splatit bez poplatku hypoteční úvěr do výše 10 % z aktuálního zůstatku jistiny, mimo datum změny fixace. Poprvé je to možné v měsíci, který následuje po dočerpání úvěru, dále vždy po uhrazení alespoň 12 splátek.

 

Klient si také může v úvěrové smlouvě sjednat možnost mimořádné splátky (až na polovinu úvěru). Pak za ni zaplatí procento ze sjednané splátky jistiny.

 

V ostatních případech se řídí poplatky za mimořádnou splátku sazebníkem HB. Aktuálně činí 5 % z této splátky za každý započtený rok před koncem platnosti úrokové sazby či pevné odchylky. Celková procentní sazba z výše mimořádné splátky se počítá z násobku počtu let před koncem platnosti úrokové sazby , nebo pevné odchylky a výše procentní sazby. Poplatek se nevztahuje na hypoteční úvěr na družstevní bydlení a Americkou hypotéku.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Mizí vám prachy? S lepším příjmem raději nepočítejte - 6. díl

 

Také jiným bankám se neplatí žádný poplatek za mimořádnou splátku v době ukončení platnosti (fixace) úrokové sazby. Klient Wuestenrot hypoteční banky může v době fixace úroků kdykoliv splatit bez poplatku část úvěru , přesahující 70 % hodnoty zastavené nemovitosti. Za mimořádné splátky v době fixace úroků nad tímto rámcem zaplatí 10 procent z výše mimořádné splátky dle sazebníku banky, uvedla Helena Dušková z oddělení komunikace a public Relation WHB.

 

Při 90procentní hypotéce na 1,8 milionu korun (zastavená nemovitost má hodnotu dva miliony korun) může klient kdykoliv v době platnosti úrokové sazby splatit mimořádnou splátku části úvěru do 400 tisíc korun. Z částky nad touto hranicí by zaplatil 10% poplatek. Kdyby šlo o 650 tisíc korun, činil by podle Duškové 20 tisíc korun.

 

Klient Komerční banky může podle Michala Teubnera z oddělení komunikace KB předčasně splatit všechny nabízené typy hypotečních úvěrů. Pokud tak učiní ke dni ukončení fixace úrokové sazby, je to zdarma. Poplatek za předčasnou splátku mimo konec doby fixace úroků je individuální podle konkrétního případu.

 

Zákazník České spořitelny , který předčasně splácí hypotéku či její část k datu změny pevné úrokové sazby, nebo má sjednanou službu Mimořádné splátky, nehradí podle Kláry Pačesové z tiskového oddělení ČS žádný poplatek. Sjednání Mimořádné splátky ale stojí 1999 korun, měsíční poplatek 149 korun. Jinak banka vybírá za mimořádnou splátku poplatek ve výši úrokového výnosu od doby přijetí mimořádné splátky do konce platnosti pevné úrokové sazby. "V těchto případech postupujeme přísně individuálně, podle okolností každého úvěrového případu,“ dodala Pačesová.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Mizí vám peníze? Naučíme vás šetřit - 2. díl

 

Kdo má Převratnou hypotéku UniCredit Bank s variabilní úrokovou sazbou od 3 procent p. a. může podle tiskového mluvčího Tomáše Pavlíka až čtyřikrát ročně mimořádně splácet hypoteční úvěr. Stejnou možnost nabízí i pevně úročený hypoteční úvěr Flexi, a to zdarma. U ostatních produktů s fixní úrokovou sazbou se za mimořádnou částečnou či úplnou předčasnou splátku úvěru platí nejméně procento.

 

Poplatek se počítá z předčasně splacené jistiny za každý započatý rok od data refixu (nového zafixování) sazby. U Převratné hypotéky klient zaplatí za mimořádnou splátku procento z částky této splátky.

 

Také GE Money Bank umožňuje podle mluvčího Milana Kříže předčasné splacení hypotéky, či její části bez poplatků, v den, kdy končí aktuální úrokové (fixační) období. Pokud si v rámci hypotéky dohodne Dílčí mimořádnou splátku, může jednou za půl roku uhradit mimořádnou splátku zdarma, a to až čtvrtinu z vyčerpané výše hypotéky.

 

Od září mohou žadatelé o hypotéku GE Money Bank kdykoliv splácet úvěr na bydlení předčasně bez poplatků. Jednou ročně tak může jít až o pětinu hypotečního úvěru. Aktuálně se to týká účelových hypotečních úvěrů nad dva miliony korun s fixací na 3, 5 a 10 let. V ostatních případech GE za předčasné splácení hypotéky vybírá 5 procent ročně do konce úrokového období z předčasně splacené jistiny.

 

Raiffeisenbank umožňuje podle mluvčího Tomáše Kofroně předčasně uhradit část hypotéky každému, kdo má tzv. Turbo sazbu, o 0,1 % vyšší než činí standardní sazba. Jednou za rok lze bez poplatku splatit čtvrtinu jistiny. Klienti s variabilní hypotékou, což je podle Kofroně obdoba kontokorentního úvěru, zajištěného nemovitostí, mají předčasné splátky zdarma. U ostatních hypoték RB činí poplatek za předčasnou splátku hypotéky desetinu z výše předčasné splátky.

 

Od ledna 2011 začne v ČR platit zákon o spotřebitelském úvěru, který podstatně sníží poplatky za jejich předčasné splácení. Z hypoték se vztahuje jen na americké, a to ještě v rozmezí 5000-1 880 000 korun, říká finanční arbitr František Klufa. Klient, který se domnívá, že ho banka při předčasném splácení hypotečního úvěru poškodila, by se tedy měl obrátit na soud.

 

Pro tento prvek stránky je nezbytný plugin flash.

František Mašek Peníze.cz