Osobní bankrot vyhlásilo v srpnu rekordních 561 Čechů

V srpnu vyhlásilo osobní bankrot 561 Čechů, což je nejvíce od počátku platnosti příslušného zákona, v porovnání s loňským srpnem jde o více než dvojnásobný nárůst.

Vyplývá to z nejnovější analýzy společnosti CCB - Czech Credit Bureau, kterou zveřejnila v úterý.

 

Z analýzy také vyplývá, že v roce 2009 bylo v průměru za jeden měsíc v Česku vyhlášeno 210 osobních bankrotů, v letošním roce to je zatím 472. V důsledku toho dosáhl počet vyhlášených bankrotů v letošním roce 150 procent stavu za celý loňský rok. Od ledna 2008 bylo vyhlášeno 7 019 osobních bankrotů – z toho 3 778, tedy více než polovina, v letošním roce.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Počet bankrotů v Česku už v srpnu překonal celý loňský rok

 

Počty návrhů na osobní bankrot naopak už dva měsíce po sobě klesají. Zatímco pokles mezi červnem a červencem byl o 15 návrhů, v srpnu se ve srovnání s červencem jejich počet snížil o 44 návrhů. I tak bude celkový počet návrhů na osobní bankrot v letošním roce vyšší než v roce 2009, protože jen za šest měsíců letošního roku převýšil počet návrhů na osobní bankrot jejich počet za celý loňský rok.

 

"Dosavadní vývoj návrhů na osobní bankrot naznačuje, že období velmi rychlých přírůstků by mohlo skončit. Dá se proto předpokládat, že počet osobních bankrotů se sice bude i nadále zvyšovat, ale tempo růstu bude víceméně stabilní," odhaduje vedoucí analytického oddělení ve společnosti CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

 

Firemních bankrotů v srpnu ubylo

 

Zatímco osobních bankrotů v srpnu přibývalo, počet firemních bankrotů stagnoval. V srpnu letošního roku bylo vyhlášeno, stejně jako v červenci, 111 firemních bankrotů. V meziročním srovnání se srpnem 2009 jde o pokles o devět bankrotů. Od ledna do srpna bylo vyhlášeno 1 086 firemních bankrotů, což je jen o deset procent více než za stejné období v loňském roce, kdy bylo vyhlášeno 984 bankrotů.

 

"Vyhlášené firemní bankroty v roce 2010 zatím tvoří 73 procent jejich počtu za celý rok 2009. Vloni bylo v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 148 bankrotů, v letošním roce je to zatím pouze 136 bankrotů. Tyto údaje naznačují, že dynamika růstu bankrotů podnikatelských subjektů by se mohla začít postupně snižovat," tvrdí Kameníčková.

 

Insolvenčních návrhů týkajících se obchodních společností či fyzických osob podnikatelů bylo v srpnu podáno 473, což je o 88 návrhů více než v předchozím měsíci a o 31 více než v srpnu roku 2009. Celkem bylo v letošním roce zatím podáno 3 613 návrhů na firemní bankrot, což je o 137 více než v srpnu roku 2009, ale pouze 67 procent z celkového počtu podaných návrhů za celý rok 2009. V roce 2009 bylo v průměru za jeden měsíc podáno 540 návrhů na bankrot, v letošním roce to bylo jenom o dva více.

 

Praha v žebříčku bankrotů podnikatelů vede

 

Nejvíce bankrotů podnikatelských subjektů bylo v srpnu vyhlášeno v Praze, a to 24, což je téměř jedna čtvrtina z celkového počtu, Jihomoravský kraj se podílel 16 procenty a v Moravskoslezském kraji bylo vyhlášeno 13 procent z celkového počtu. Pořadí krajů se nezmění, ani pokud jde o vyhlášené bankroty za období leden až srpen letošního roku.

 

Za prvních osm měsíců roku 2010 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 snížil počet vyhlášených bankrotů podnikatelských subjektů ve čtyřech krajích, a to v Karlovarském kraji, kde byl pokles o 42 procent, v Ústeckém kraji o 37 procent, v Jihočeském kraji o 20 procent a v Plzeňském kraji se snížil o 18 procent. Nejvyšší nárůst naopak vykázal Pardubický kraj, kde firemních bankrotů přibylo o 65 procent, v Olomouckém kraji o 60 procent a v Jihomoravském kraji o 47 procent. V Praze, která dlouhodobě vykazuje nejvyšší podíl na celkovém počtu bankrotů, se počet bankrotů v daném období zvýšil o deset procent, tedy stejně jako v průměru za celou republiku.

 

Co je Czech Credit Bureau

 

Společnost CCB – Czech Credit Bureau je organizátorem největších českých úvěrových registrů, Bankovního a Nebankovního. Jejich prostřednictvím si zejména banky, spořitelny a leasingové a splátkové společnosti ověřují schopnost svých klientů splácet budoucí závazky. Oběma registrům CCB zajišťuje i technický servis. Vedle toho poskytuje CCB i řadu dalších služeb, například nástroje pro řízení úvěrových rizik, řešení proti podvodům, nástroje pro hodnocení ekonomické situace municipalit či bytových družstev nebo poskytování ekonomických a personálních informací o firmách prostřednictvím portálu Cribis.cz.

 

CCB byla založena v roce 2000 a od roku 2005 je jejím jediným akcionářem mezinárodní skupina CRIF, která byla založena v roce 1988 v italské Bologni a v současnosti je čtvrtým největším provozovatelem úvěrových registrů a systémů pro podporu úvěrového rozhodování na světě. Na Slovensku CCB působí prostřednictvím své sesterské společnosti SCB – Slovak Credit Bureau.

tn.cz / Mediafax