Vaše náměty

606 09 09 09

zpravy@nova.cz

Počet bankrotů v Česku už v srpnu překonal celý loňský rok

Zdroj: TV Nova

Počet insolvenčních návrhů za osm měsíců letošního roku již přesáhl počet insolvenčních návrhů za celý rok 2009. Informovala o tom ve čtvrtek společnost Creditreform s tím, že příčinou je nárůst insolvenčních návrhů fyzických osob.

"Počty insolvencí fyzických osob jsou vysoké a proti stejnému období loňského roku činí nárůst insolvencí fyzických osob 110 procent,“ uvedla Stanislava Menšíková, analytička společnosti Creditreform.

 

Jen během srpna bylo podáno celkem 1307 insolvenčních návrhů. Z toho bylo 468 insolvenčních návrhů právnických osob a 839 návrhů u fyzických osob.

 

ČTĚTE TAKÉ:

Bohuslav Sobotka: Vládní program poškodí 8 milionů lidí

 

Po poklesu počtu insolvenčních návrhů právnických osob v minulém měsíci došlo v srpnu pouze k mírnému nárůstu. Přesto lze hodnotit počet insolvencí právnických osob (při přepočtu na počet dní v měsíci) za období od ledna 2010 jako dlouhodobě stagnující.

 

"U právnických osob jsme v poslední době zaznamenali pokles insolvenčních návrhů tentokrát jak v absolutních číslech, tak i v přepočtu na počet pracovních dní. Po pravidelných měsíčních nárůstech od začátku roku 2010 je to první příznivá zpráva,“ sdělila Menšíková.

 

 

Zhruba polovina insolvenčních návrhů u právnických osob končí prohlášením úpadku. Řešení úpadku je možné dvěma způsoby, buď konkurzem, nebo méně využívanou reorganizací.

 

Konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů poměrně uspokojeny. V srpnu bylo vyhlášeno 123 konkurzů. Oborově byly nejvýrazněji zastoupeny dopravní a stavební firmy. Mezi největší firmy, na které byl v srpnu 2010 prohlášen konkurz, patří CTJ, Immo Industry Czech a ZP Zeman Transport Group Brno.

 

Osobní bankroty jsou na historických maximech

 

Přesto, že se dynamika nárůstu insolvenčních návrhů fyzických osob – spotřebitelů mírně zpomaluje, stále jsou hodnoty dosahovaných počtů insolvenčních návrhů v roce 2010 na historických maximech.

 

Teprve v letošním roce se podle odborníků naplno projevují důsledky ekonomické krize, kdy zadlužené fyzické osoby nemohou dostát svým závazkům. Tuto situaci je možné řešit oddlužením. To probíhá buď formou zpeněžení majetku dlužníka, nebo plněním splátkového kalendáře, kdy dlužník musí během 5 let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Pokud dlužník není schopen řešit úpadek oddlužením, je prohlašován konkurz.

 

V srpnu požádalo o oddlužení celkem 786 osob, z toho v 506 případech bylo oddlužení povoleno. Oddlužení formou zpeněžení majetku využilo v srpnu jen 9 dlužníků. V ostatních případech bylo oddlužení řešeno nastavením splátkového kalendáře.

 

PODÍVEJTE SE NA REPORTÁŽ O OSOBNÍM BANKROTU:

 

tn.cz / Mediafax